Lomakkeen uudelleenohjaus -sisältö SV

Anmälan om utstationering av arbetstagare

Anmälan om utstationering av arbetstagare till Finland ska nu göras till arbetarskyddsmyndigheten på en nätblankett på https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=20103. Blanketten finns även på finska och engelska. Vänligen uppdatera adressen till nätblanketten, om du har sparat den i webbläsarens bokmärken.