MVR-indikatorn

Indikatorer för arbetsförhållandena - MVR-indikatorn

MVR-indikatorn används för att bedöma arbetssäkerheten på en anläggningsplats och svarar mot TR-indikatorn inom husbyggnadsbranschen.

De moment som observeras med hjälp av MVR-indikatorn omfattar

  • arbete och användning av maskiner
  • materiel
  • skydd och varningsområden
  • kör- och gångleder
  • ordning och lagring.

MVR-indikatorn kan ersätta arbetsplatsens veckovisa underhållsinspektioner

Företag inom anläggningsbranschen kan använda MVR-indikatorn för de lagstadgade underhållsinspektionerna som genomförs varje vecka på anläggningsplatser. De personer som genomför mätningar på arbetsplatsen ska ha samma bedömningsgrunder för att få tillförlitliga svar.

Användning av MVR-indikatorn under en inspektion

Inspektören gör observationer av mindre områden i taget på hela arbetsplatsen genom att använda en standardblankett och i fråga om moment som har central betydelse med tanke på olycksfall göra en staketuppställning över vad som är i ordning och vad som bör åtgärdas.

Utifrån inspektörens observationer får man en bild av arbetsplatsens MVR-nivå vilken bland annat visar i vilket förhållande momenten som är i ordning står till alla observationer som har gjorts. Responsen ställs till arbetsgivarens förfogande. MVR-nivån är hundra procent, om samtliga moment som ska observeras är i ordning vid inspektionen.