Högfrekvensapparater - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Gränsvärden för spridning av strålning från högfrekvensutrustning 

Exempel på sådan utrustning är högfrekvenssvetsar, som används i svetsning av plast (t.ex. pressmaskiner, regnkläder och räddningsdräkter, behållare och bassänger). Dessutom används högfrekvensutrustning i tillverkning av träprodukter (formpressar, skivpressar samt limningsmaskiner för balkar och parkettskivor). 

Gränsvärden har fastställts för styrkan hos spridning av strålning från elektriska fält och magnetiska fält. Dess storlek beror på den dagliga exponeringstiden. Arbetsgivaren ska se till att ett expertinstitut besiktar högfrekvensutrustningen och mäter spridningen av strålningen från den innan den tas i drift.

Besiktning av högfrekvensutrustning och mätning av spridning av strålning 

I besiktningen konstateras det att högfrekvensutrustningen har installerats enligt tillverkarens anvisningar och att anvisningar för hur utrustningen används på ett säkert sätt finns i närheten. Om det vid mätningen av spridningen av strålningen konstateras att det elektriska eller magnetiska fältets styrka överskrider gränsvärdet ska besiktningen och mätningen göras på nytt vart tredje år. Inspektören märker högfrekvensutrustningen på ett bestående sätt. Inspektören och besiktningsdagen framgår av märkningen. 

Mät-, utbildnings- och undersökningstjänster beträffande olika elektromagnetiska fält finns tillgängliga hos Strålsäkerhetscentralen och Arbetshälsoinstitutet. 

Användning av högfrekvensutrustning 

Arbetsgivaren ska dessutom se till att den som använder högfrekvensutrustning har fått ändamålsenlig utbildning i hur utrustningen används på ett säkert sätt, och bruks- och serviceanvisningarna ska vara tillgängliga och förståeliga för användarna på arbetsplatsen.