Minskning

Fysisk belastning - Bildskärmsarbete - Minskning av risker i bildskärmsarbete

Utvärdering av arbetsförhållandena

Arbetsgivaren ska bedöma riskerna med bildskärmsarbete genom att reda ut missförhållanden med tanke på arbetstagarens hälsa och säkerhet. Det som särskilt bör beaktas är eventuella risker för synen samt en skadlig fysisk och psykosocial belastning. Arbetsgivaren borde göra bedömningen i samarbete med arbetstagarna, arbetarskyddspersonalen och företagshälsovården. För att uppnå det optimala resultatet är det viktigt att den person som arbetar vid bildskärm själv aktivt deltar i utvecklingen av sin arbetsplats. På basis av utredningen ska arbetsgivaren agera så att arbetet och arbetsplatserna inte medför hälsorisker. Olägenheter kan röjas undan bland annat genom rätt dimensionering av möbler samt rätt placering av utrustning och inventarier.

Arbetsställning

Arbetsställning.

En bra ställning för att arbeta vid bildskärm är en där

  • stöder stolens ryggstöd korsryggen  
  • bildskärmen är på lagom avstånd rakt framför och under ögonens horisontalnivå  
  • armbågarna stöder sig antingen mot bordet eller stolens armstöd, vilket får axlarna att slappna av    
  • fötterna vilar stadigt mot golvet eller fotstödet.

När man arbetar vid bildskärm är det bra att ibland byta ställning.

Man kan försöka minska en ensidig belastning till exempel genom att tänja på kroppen, låta ögonen vila, ibland utföra andra uppgifter och organisera uppgifterna så att man ibland måste stiga upp. Att till exempel placera skrivaren längre bort från arbetsbordet är ofta en bra lösning.

Utrustning och inventarier

Arbetsstol

Arbetsstolen ska vara stadig, bekväm och bra att sitta på. Stolen ska vara lätt att justera, och den ska ge stöd i olika arbetsställningar.

Egenskaper hos en bra stol

• förenlig med användarens mått, vilket ger stöd i olika arbetsställningar
• tillräckligt justerbar höjd
• justerbar höjd och lutning på ryggstödet, så att det stöder höfterna och korsryggen
• tillräckligt justerbart djup på sittytan
• justerbar lutning på stolen, vilket gör det möjligt att variera sittställning
• justerbara armstöd, så att de kan användas i arbetet.

Ergonomi i annat bildskärmsarbete

Bildskärmsarbetets ergonomi inkluderar dessutom många faktorer där man genom rätta val kan förebygga den skadliga belastning som bildskärmsarbete orsakar. Hit hör bland annat

• placeringen av arbetsrummet och arbetsbordet och ordningen kring dem
• belysning, temperatur och ljudmiljö kring arbetsplatsen
• bildskärm, tangentbord och mus
• skrivbord
• kontroll av synen och ögonen, specialglasögon (bildskärmsglasögon)
• utbildning och handledning.