Ensidigt arbete

Fysisk belastning - Repetitivt arbete

Ensidigt repetitivt arbete exponerar arbetstagarna för belastningsskador

Repetitivt arbete är arbete där korta liknande arbetsfaser upprepas hela tiden. I repetitivt arbete påminner arbetsfaserna om varandra när det gäller deras längd, kraftansträngning och arbetsrörelser. Som repetitivt arbete betraktas i allmänhet arbete, där en arbetsfas varar under 30 sekunder eller arbetsfasen består av upprepning av samma rörelser under mer än hälften av arbetsfasen, oberoende av dess längd.

Mest repetitivt arbete utförs inom industrin, byggsektorn, jordbruket och servicesektorn.

Repetitivt arbete kan orsaka olika slags smärttillstånd och belastningssjukdomar i de övre extremiteterna. Belastningssjukdomarna uppstår i allmänhet i handlederna eller armbågarna. Exempel på sådana belastningssjukdomar är seninflammationer i handleden, epikondylit dvs. tennisarmbåde och karpaltunnelsyndrom.

En belastningsskada eller -sjukdom uppstår ofta på grund av att flera faktorer samverkar. Belastningen av repetitivt arbete ökar av

  • arbetsställning
  • mycket repetitiva rörelser
  • arbetets längd
  • stor kraftansträngning
  • grepp (t.ex. brett fingergrepp eller pincettgrepp)
  • ställningar som avviker från handledens mittposition
  • mekaniskt tryck på handen
  • kyla och vibration
  • individuella riskfaktorer (bl.a. ålder, kön, kroppsbyggnad, oerfarenhet i arbetet).