Kemikalieförteckning

Kemiska agenser - Kemikalieförteckning

En förteckning ska upprättas över alla använda kemikalier. I förteckningen enligt handelsnamn upptas kemikaliernas klassificeringsuppgifter och information om de kemikalier för vilka det finns säkerhetsdatablad på arbetsplatsen (t.ex. genom att ange säkerhetsdatabladets datum).

Säker användning av kemikalier på arbetsplatsen förutsätter att man i anslutning till förteckningen över kemikalier också reder ut vilka farliga kemiska agenser som finns eller uppstår på arbetsplatsen (t.ex. damm, lösningsmedelsångor och eventuella utsläpp från processerna). Dessutom ska man säkerställa att man fått tillräcklig information om kemikaliens egenskaper och säker hantering av den från säkerhetsdatabladet.

Blanketten för bedömning av riskerna som orsakas av kemiska agens (doc, xlsx) kan användas när du vill göra upp en förteckning över kemiska agens på små arbetsplatser med få kemiska agens. Blankettens tre första kolumner (agens) bildar en kemikalieförteckning så som förutsätts i lagen. Arbetshälsoinstitutets mera omfattande handlingsmodell Bedömning av kemiska risker på arbetsplatser (pdf) lämpar sig för arbetsplatser där flera kemikalier används.