Maskinoperatörers kompetens

Maskiners och arbetsredskap - Maskinoperatörers kompetens - Yleistä

Eftersom användning av vissa maskiner medför särskilda riskfaktorer förutsätts användarna av maskinerna ha särskild behörighet.

En mobilkransförare ska ha lämplig yrkesexamen inom branschen. Kravet gäller emellertid inte mobilkranar vars lyftkapacitet inte överstiger 5 ton. Kranar i denna storleksklass är så kallade minikranar som bland används i lätta monteringslyft främst inom industriell montering och byggande. De som använder dessa kranar ska ändå vara insatta i användningen av dem, eftersom användningen medför liknande risker som användning av större kranar.

Förare av tornkranar ska ha en lämplig del av en yrkesexamen. För förare av tornkranar finns ingen motsvarande yrkesexamen som för mobilkransförare, utan den utgör en del av den mer omfattande examen för yrkesexamen för byggnadsarbetare.

Lastkransförare ska också ha lämplig yrkesexamen eller en behövlig del av en sådan, om lastkranens lastmoment överstiger 25 tonmeter och om den är avsedd att användas huvudsakligen till annat än lastning av fordon.

Dessutom ska en trucks eller personlyftanordnings förare ha skriftligt tillstånd av arbetsgivaren att använda en den. Innan tillståndet ges ska arbetsgivaren försäkra sig om att föraren har tillräcklig förmåga och skicklighet att använda arbetsutrustningen på ett säkert sätt.

Det är ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland som erkänner utländska examina och som beviljar byggarbetsplatsspecifika tillstånd.

Maskiner och arbetsredskap - Maskinoperatörers kompetens - Muualla Tyosuojelu.fissä