alt alt

Arbetsförhållanden

Förhandsanmälan om bas för insamlare av naturprodukter

Förhandsanmälan om bas för insamlare av naturprodukter - Johdanto

Aktörer inom branschen för insamling av naturprodukter är skyldiga att på förhand meddela arbetarskyddsmyndigheten var insamlarnas baser finns. Anmälan görs på blanketten nedan. Om basen ändras under insamlingsperioden, ska en förhandsanmälan göras också om den nya basen.

Arbetarskyddsmyndigheten kvitterar den mottagna förhandsanmälan till den e-postadress som aktören angivit inom en vecka från att ha mottagit anmälan.

Formulär

Förhandsanmälan om bas för insamlare av naturprodukter

Mata in svaret på räkneuppgiften i siffror i fältet nedan. Avsikten med räkneuppgiften är att hindra maskinell skräppostning.