Arbetsplatsutredning

Arbetshälsovård - Företagshälsovården baserar sig på en arbetsplatsutredning

Arbetsplatsutredningen ger arbetsgivaren information om arbetets och arbetsförhållandenas hälsoaspekter.

Företagshälsovårdens verksamhet på arbetsplatsen baserar sig på en omfattande och heltäckande arbetsplatsutredning. I arbetsplatsutredningen reder företagshälsovården ut arbetets innehåll och arbetsförhållandena samt bedömer deras konsekvenser för arbetstagarnas hälsa. I arbetsplatsutredningen bedömer företagshälsovården dessutom bland annat arbetets fysiska och psykosociala belastning, arbetsarrangemangen samt riskerna för olycksfall och våld.

I arbetsplatsutredningen föreslår företagshälsovården åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena och främja arbetsförmågan. Arbetsplatsutredningen innehåller uppgifter om faktorer som medför särskild fara för ohälsa och information om vad arbetsgivaren bör göra för att undvika eller minska faran. Dessutom innehåller den grunderna förutförandet av hälsoundersökningarna.

Utöver den grundläggande arbetsplatsutredningen kan företagshälsovården utföra riktade arbetsplatsutredningar om bland annat arbetsergonomi eller psykosociala belastning. Företagshälsovårdspersonalen besöker arbetsplatsen för att bedöma och vid behov mäta hälsoriskerna på arbetsplatsen. Genom enkäter och kartläggningar utreder man dessutom arbetets fysiska och psykosociala belastning. Arbetsplatsutredningen omfattar även utredning av förstahjälpsberedskapen.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsutredningen är gjord och uppdaterad. Utredningen ska omfatta alla förhållanden på arbetsplatsen och de arbeten som utförs där. Arbetsgivaren ska enligt arbetarskyddslagen identifiera faror och bedöma risker samt registrera dem. Arbetsplatsutredningen kan fogas till identifieringen av faror på arbetsplatsen och riskbedömningen som hör till arbetsgivarens skyldigheter.

Arbetsgivaren ska hålla arbetsplatsutredningen framlagd för arbetstagarna på arbetsplatsen.