Grå ekonomi - Palvelualueen etusivun iso nosto

Beställaren ska hämta in utredningar om att avtalspartnern har uppfyllt sina lagstadgade förpliktelser innan avtalet om hyrt arbete eller underleverans ingås.

Grå ekonomi - Palvelualueen etusivun pieni ylänosto

Grå ekonomi - Palvelualueen etusivun pieni alanosto

Ofta frågade frågor

1 2