Minimivillkor för ett anställningsförhållande - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar minimivillkoren för ett anställningsförhållande på alla arbetsplatser. Arbetarskyddsmyndigheten idkar inte intressebevakning, det vill säga att myndigheten inte väcker talan för en arbetstagares räkning och inte biträder honom eller henne i en rättegång.

Dåliga språkkunskaper kan utsätta en arbetstagare för arbetsdiskriminering

På grund av okunskap eller dåliga språkkunskaper är det möjligt att en utländsk arbetstagare har begränsade möjligheter att inhämta information om arbetslagstiftningen eller förfaringssätten i Finland. En utländsk arbetstagare har ofta också sämre förutsättningar att själv sköta egna ärenden, då risken för arbetsdiskriminering ökar.

Information om minimivillkoren för ett anställningsförhållande. Anställningsförhållande.

Information om säkerställande av arbetsrätten: Utländska arbetstagare.

Människohandel

Med människohandel avses bland annat tvångsarbete, där brottsoffret vilseletts eller tvingats arbeta i förhållanden som kränker människovärdet genom att utnyttja offrets beroendeställning eller otrygghet. I typfallet är ett offer för arbetsrelaterad människohandel en utländsk arbetstagare. Brottsbeskrivningen för ockerliknande diskriminering i arbetslivet och människohandel ligger väldigt nära varandra. När man låter en arbetstagare utföra arbete på ett orimligt sätt utan att alls beakta arbetarskyddsaspekter eller i förhållanden som kränker människovärdet, påminner situationen väldigt mycket om människohandel.

Arbetarskyddsmyndigheten har inte behörighet att utreda misstänkt människohandel som ett brottmål, utan polisen har till uppgift att utreda ett sådant misstänkt brott. Många fall av ockerliknande diskriminering i arbetslivet som arbetarskyddsmyndigheten upptäcker kan ha kopplingar till människohandel.

Hjälpsystemet för offer för människohandel

Arbetarskyddsmyndigheten kan styra eventuella offer för människohandel vilka identifierats vid arbetsplatsinspektioner eller på annat sätt till hjälpsystemet för offer för människohandel. Vid behov gör arbetarskyddsmyndigheten en framställan om godkännande till hjälpsystemet för offrets räkning. Ett offer måste alltid samtycka till att han eller hon styrs till hjälpsystemet.