Personkort och skattenummer - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Byggherren och den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet på en byggarbetsplats ansvarar bägge för att alla personer som arbetar på byggarbetsplatsen har ett sådant personkort som arbetarskyddslagen förutsätter. Därtill är alla arbetsgivare som verkar på en byggarbetsplats ansvariga för detta vad som gäller egna och deras avtalsparters arbetstagare.

Personkortet med foto ska innehålla

  1. personens namn
  2. ett foto av personen
  3. arbetsgivarens (= lönebetalarens) namn
    (En egenföretagare ska anteckna ”egenföretagare” på sitt personkort om firmans namn är ett annat än det egna namnet.)
  4. personens skattenummer, som införts i det offentliga skattenummerregister som förs av Skatteförvaltningen.

Ett kort med foto är obligatoriskt för personer som arbetar på en gemensam byggarbetsplats. En person som tillfälligt transporterar varor till en byggarbetsplats behöver dock inte ha ett kort. Det är inte heller nödvändigt att ha ett kort på en byggarbetsplats där en byggnad eller en del av denna byggs eller repareras för eget bruk av en privatperson som fungerar som byggherre. Skattenumret ska finnas i det offentliga skattenummerregistret.

Ytterligare information på sidan Byggbranschen.