Arbete som utförs endast tidvis

Tillstånd och anmälningar - Arbete som utförs endast tidvis

Enligt grundregeln i arbetstidslagen är den ordinarie arbetstiden högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även ordnas så att den är i genomsnitt 40 timmar under en högst 52 veckor lång tidsperiod. I riksomfattande kollektivavtal kan man avtala om avvikande arbetstid per dygn.

Om arbetet till sin natur är sådant att det utförs endast tidvis under en dygnslång arbetstid, då arbetstagaren måste vara beredd på att arbeta, kan arbetarskyddsmyndigheten ge tillstånd att avvika från bestämmelserna om ordinarie arbetstid och dygnsvila.

Ansökan

Dispens för arbete som utförs endast tidvis ansöks hos Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktuppgifter. Till ansökan ska ett utlåtande från arbetstagarnas representant bifogas.

Blankett (pdf): Ansökan: Dispens för arbete som utförs endast tidvis

Tillstånd och anmälningar - Arbete som utförs endast tidvis - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (872/2019)

  • 5 § Allmän arbetstid
  • 25 § dygnsvila
  • 39 § dispens