Anvisning för ansökan om kompetensbrev

Laddares kompetensbrev - Anvisning för ansökan om kompetensbrev

Ansökan om kompetensbrev för laddare (pdf) ska göras skriftligen. Av ansökan ska framgå vilken kompetensklass ansökan gäller, sökandes officiella namn, personbeteckningen i sin helhet och adress- och kontaktuppgifter. Sökande ska själv underteckna ansökan. Tillståndsmyndigheten tar ut en handläggningsavgift på 378 €. Kompetensbrevet för laddare är en personlig handling. Därför är det tillståndsinnehavaren som får fakturan och den skickas alltid till hemadressen.

Förutsättningar för beviljande av kompetensbrev

20 års ålder, lämplig med hänsyn till hälsotillståndet, gott anseende, utbildning som ger kompetens, tillräcklig arbetserfarenhet.

Undantagstillstånd

Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl i enskilda fall bevilja en person som har fyllt 68 år eller som har skaffat sig kompetens att arbeta som laddare utomlands rätt att arbeta som laddare. Undantagstillståndet kan beviljas för ett bestämt arbetsobjekt eller för en begränsad tid.

Tillståndsmyndigheten fastställer undantagstillståndets giltighetstid.

Handlingar som ska bifogas ansökan om kompetensbrev

 • Läkarintyg (T-blankett rekommenderas) som har utfärdats högst tre (3) månader innan ansökan görs.
  • I läkarintyget ska uppges att en hälsokontroll med tanke på arbetet som laddare hargenomförts.
  • Regionförvaltningsverket har även annars rätt att få läkarutlåtanden, om det finns anledning att misstänka att sökande inte är lämplig som laddare.
 • Kursintyg (kopia) över att den kurs som krävs för beviljande av kompetensbrevet har avlagts medgodkända betyg
 • Intyg över förhör (kopia) godkänt förhör som förutsätts för beviljande av kompetensbrev högst två år innan ansökan görs
 • Arbetsintyg eller intyg över arbetserfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete som krävs förbeviljande av kompetensbrevet av arbetsgivare eller den som låtit utföra sprängnings- och brytningsarbetet (minst två). Av intygen ska framgå åtminstone:
  • beskrivning av innehållet i sprängnings- och brytningsarbetet
  • tid som använts för sprängnings- och brytningsarbete (bedömning av arbetsgivaren eller den som låtit utföra arbetet över den totala arbetstiden)
  • tidpunkt då anställningsförhållandet inleddes och avslutades eller uppgift om attanställningsförhållandet fortsätter efter datum för undertecknande av intyget
  • namnet på den laddare som ansvarade för sprängningsarbetet och laddarens kompetensklass
 • Blankett för begränsad säkerhetsutredning, tillståndsssökanden ska ange sin e-postaddress i ansökan. Sökanden får ett e-postmeddelande, loggar in i tjänsten, fyller i blanketten och skickar den till skyddspolisen.
 • Två (2) officiella passfoton för bildförsedda tillstånd.

Ansökan jämte bilagor ska skickas till:
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskyddet
Yliopistonkatu 38 
33100 Tammerfors

Om du tappar ditt kompetenskort, tas 114 euro betalt för beställandet av ett nytt kort.