Arbetserfarenhet som förutsätts för olika laddarklasser

Tillstånd och anmälningar - Laddares kompetensbrev - Arbetserfarenhet som förutsätts för olika laddarklasser

Denna sida innehåller information om den arbetserfarenhet som förutsätts för olika laddarklasser.

Laddare som avfyrar effekter | Yngre laddare | Äldre laddare | Överladdare | Ansvarig sprängarbetsledare | Undantag från kraven

Laddare som avfyrar effekter

Arbetserfarenhet: minst 6 månader som effektavfyrare.

Yngre laddare

Uppgifter för yngre laddare:

  • ​​​​​​​röjningssprängning
  • sprängning av isfördämningar
  • sprängningar i laboratorium
  • seismiska sprängningar
  • bergssprängningar
  • förbindningssprängningar
  • sprängningar av konstruktioner  
  • sprängningar av förhårdnade och heta ämnen

Arbetserfarenhet: minst 6 månader av arbete i anslutning till den aktuella arbetsuppgiften.

Äldre laddare

Ovan jord

Arbetserfarenhet: minst 12 månader av sprängnings- och brytningsarbete, därav 3 månader av sprängningsarbete ovan jord som förutsätter äldre laddares kompetens.

Av sökande som har kompetensbrev för äldre laddare för arbete ovan jord förutsätts för beviljande av kompetensbrev för äldre laddare under jord 3 månader arbetserfarenhet av sprängningsarbete under jord för vilket äldre laddares kompetens förutsätts.

Under jord

Arbetserfarenhet: minst 12 månader av sprängnings- och brytningsarbete, därav minst 3 månader av sprängningsarbete under jord som förutsätter äldre laddares kompetens.

Av sökande som har kompetensbrev för äldre laddare för arbete under jord förutsätts för beviljande av kompetensbrev för äldre laddare ovan jord 3 månader arbetserfarenhet av sprängningsarbete ovan jord för vilket kompetens som äldre laddare förutsätts.

Överladdare

Överladdare kan beviljas innehavare av kompetensbrev för äldre laddare.

Ovan jord

Arbetserfarenhet: som äldre laddare minst 18 månader av sprängnings- och brytningsarbete, av vilka minst 3 månader av sprängningsarbete ovan jord som förutsätter kompetens som överladdare.

Sökande som har kompetensbrev för överladdare för arbete ovan jord förutsätts för beviljande av kompetensbrev för överladdare för arbete under jord 3 månaders arbetserfarenhet av sprängningsarbete under jord som förutsätter kompetens som överladdare.

Under jord

Arbetserfarenhet: som äldre laddare minst 18 månader av sprängnings- och brytningsarbete, av vilka minst 3 månader av sprängningsarbete under jord som förutsätter kompetens som överladdare.

Sökande som har kompetensbrev för överladdare för arbete under jord förutsätts för beviljande av kompetensbrev för överladdare för arbete ovan jord 3 månaders arbetserfarenhet av sprängningsarbete över jord som förutsätter kompetens som överladdare.

Ansvarig sprängarbetsledare​​​​​​​

Ansvarig sprängarbetsledare, kan beviljas innehavare av kompetensbrev för överladdare.

För sprängnings- och brytningsarbete som förutsätter kompetens som överladdare på bebyggda områden minst 24 månader, av arbetserfarenheten ska minst 3 månader bestå av sprängnings- och brytningsarbete ovan jord.

Undantag från kraven på utbildning och arbetserfarenhet

Kompetens kan också beviljas en person som innehar ett beslut, så som avses i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), om behörighet för sprängningsarbete utgående från handlingar som bevisar formell behörighet och som beviljats i en annan EU-medlemsstat eller en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Beslutet fattas av regionförvaltningsverket.

Även om sökande inte har genomgått grundkursen för laddare, kan kompetensbrevet för äldre laddare beviljas en person som avlagt diplomingenjörs-, ingenjörs-, tekniker- eller motsvarande examen och som på grund av den avlagda utbildningen och den yrkesfärdighet som han eller hon har tillägnat sig har tillräckliga kunskaper för att beviljas kompetensbrev och som har avlagt det förhör för äldre laddare som förutsätts för beviljande av kompetensbrev. Det förutsätts emellertid då ytterligare att sökande har minst 12 månaders praktisk arbetserfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete.

Kompetensbrev för överladdare kan beviljas innehavare av kompetensbrev för äldre laddare. Sökande ska de tillräckliga kunskaper som avses i föregående stycke och han eller hon ska ha avlagt det förhör för överladdare som förutsätts för beviljande av kompetensbrev. För beviljande av kompetensbrev för överladdare krävs dessutom mångsidig arbetserfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete som äldre laddare i minst 18 månader.

Kompetensbrev som ansvarig sprängarbetsledare kan beviljas en person som har de tillräckliga kunskaper som avses i andra stycket och som har genomgått kursen för ansvariga sprängarbetsledare och har avlagt förhöret som förutsätts för beviljande av kompetensbrev. För beviljande av kompetensbrev för ansvariga sprängarbetsledare krävs arbetserfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete på bebyggda områden som förutsätter kompetens som överladdare i minst 24 månader. Av arbetserfarenheten ska minst 6 månader bestå praktiskt sprängnings- och brytningsarbete ovan jord. Dessutom förutsätts att sökande har genomgått kursen föryngre laddare om han eller hon inte har kompetensbrev för äldre laddare eller överladdare.