Periodarbete

Tillstånd och anmälningar - Periodarbete

Enligt grundregeln i arbetstidslagen är den ordinarie arbetstiden högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även ordnas så att den är i genomsnitt 40 timmar under en högst 52 veckor lång tidsperiod.

Arbetstiden kan ordnas som periodarbete i de branscher som nämns i arbetstidslagen. I periodarbete är arbetstiden enligt huvudregeln högst 120 timmar under en period av tre veckor eller högst 80 timmar under en period av två veckor.

Arbetarskyddsmyndigheten kan också ge tillstånd att använda periodarbetstid även i sådana uppgifter som inte nämns i arbetstidslagens bestämmelser om periodarbete, ifall det är nödvändigt utifrån organiseringen av arbetstiden.

Ansökan

Dispens för periodarbete ansöks hos Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktuppgifter. Till ansökan ska ett utlåtande från arbetstagarnas representant bifogas.

Blankett (pdf): Ansökan: Dispens för att använda periodarbete

Tillstånd och anmälningar - Periodarbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (872/2019)

  • 5 § Allmän arbetstid
  • 7 § periodarbetstid
  • 39 § dispens