Ibruktagningsinspektion

Tillstånd och anmälningar - Sjöfart - Ibruktagningsinspektion

Redaren ska se till att en ibruktagningsinspektion utförs på alla nya fartyg eller fartyg som övergår till finsk flagg. I ibruktagningsinspektionen säkerställer arbetarskyddsmyndigheten att fartygets arbets- och bostadsutrymmen överensstämmer med föreskrifter och bestämmelser.

Ibruktagningsinspektionen ska om möjligt genomföras innan fartyget tas i bruk, men senast sex månader efter att fartyget tagits i bruk. Ibruktagningsinspektionen ska genomföras på nytt om det utförs väsentliga ändringsarbeten ombord.

Beställning av en ibruktagningsinspektion

Du kan beställa en ibruktagningsinspektion per telefon eller e-post hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket för det område inom vilket du vill att inspektionen genomförs. Kontaktinformation.

Ibruktagningsinspektionen är avgiftsbelagd. För en ibruktagningsinspektion och periodiska  inspektioner som utförs utomlands tas ersättning för resekostnaderna ut hos redaren.

Ibruktagningsinspektionen och arbetarskyddsinspektionen för sjöarbetscertifikat kan utföras under samma besök.

Sjöfart - Ibruktagningsinspektion - Lainsäädäntö