Telefonrådgivning

Telefonrådgivning - Yleistä

På numret 0295 016 620

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning betjänar från måndag till fredag kl. 9.00–15.00.

Obs!

 • Jouren för välmående i arbetet betjänar på svenska varje onsdag kl. 9–12. Andra tider når du oss per e-post (kontaktuppgifterna hittar du här: Kontaktinformation) eller genom att lämna ringbud till journumret. 

Avvikande öppetider:

 • Anställningsjouren betjänar måndagen den 23 maj kl. 12.30–15.
 • Telefonrådgivningen stänger kl. 14 onsdagen den 25 maj.
 • Telefonrådgivningen är stängd torsdagen den 26 maj.
 • Jouren för välmående i arbetet betjänar måndagen den 6 juni kl. 11.30–15.

För samtal debiteras lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät eller mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt.

Rådgivningen indelas i fyra ämnesområden:

Anställningsfrågor

 • Ger råd i frågor om arbetsavtal, lön, arbetstid, semestrar och andra frågor relaterade till villkoren för anställningsförhållandet
 • Information om lagstiftning om anställningsförhållanden och centrala kollektivavtal får du också av din arbetsmarknadsorganisations personal
 • Begäran om tillsyn av anställningsförhållande -blankett (pdf): svenska, finska, engelska

Arbetsmiljöfrågor

 • Ger råd om hur man kan förbättra arbetsförhållandena på arbetsplatsen och utveckla arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen
 • Ger råd om säkerheten av arbetslokaler, arbetsmetoder, maskiner och utrustning
 • Anmälningar av olycksfall i arbetet (exklusive byggbranschen)

Byggbranschens jour

 • Ger råd om hur man kan förbättra arbetsförhållandena och utveckla arbetarskyddsverksamheten inom byggbranschen
 • Ger råd om säkerheten av arbetsmiljön och arbetsmetoder
 • Anmälningar av olycksfall i arbetet inom byggbranschen

Jouren för välmående i arbetet

 • Svarar på frågor om arbetshälsa (bl.a. psykosocial belastning, trakasserier och osakligt bemötande och diskriminering i arbetet)

Om du vill sköta ditt ärende per brev, e-post eller på något annat sätt ska du kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet för den ort där din arbetsplats ligger.
Kontakta ansvarsområdena för arbetarskyddet