alt alt

Om oss

Kakpolicy för Tyosuojelu.fi

Kakpolicy

Vi ber om ditt samtycke till användning av kakor när du besöker webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Dessutom kan du när som helst tillåta eller förbjuda kakor i inställningarna. Observera att kakorna måste ställas in separat för varje webbläsare. Gå till kakinställningarna.

Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med dem?

En kaka är en textfil som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Kakan samlar in information om besöket.

En del kakor är nödvändiga, och webbtjänsten Tyosuojelu.fi kräver dem för att fungera som det är tänkt. Dessutom finns det kakor som samlar in information som arbetarskyddsförvaltning använder för att analysera och föra statistik över hur Tyosuojelu.fi används och för att utveckla sidorna och deras innehåll.

Uppgifterna inkluderar vanligtvis användarens sidförfrågning, datum och klockslag för förfrågan, IP-adressen till användarens terminal samt webbläsartyp och språk.

Också tredje parter vars tjänster visas inbäddat på vår webbplats kan lagra kakor i din webbläsare.

Nödvändiga kakor

En del kakor är nödvändiga för att Tyosuojelu.fi ska fungera som det är tänkt. Nödvändiga kakor används exempelvis för funktioner som låter användaren göra olika val, till exempel i nyhetsarkivet.

Nödvändiga kakor sparas automatiskt i din webbläsare när du använder tjänsten Tyosuojelu.fi, och vi ber dig inte uttryckligen om samtycke till detta. Nödvändiga kakor sparas högst ett år i din webbläsare.

Statistiska kakor som samlar in besöksstatistik och analysdata

Dessa kakor samlar in data om hur vår webbtjänst används och hjälper oss att förstå användningen bättre. Vi förbättrar våra sidor utifrån informationen.

Vi ber dig om samtycke till användningen av statistiska kakor när du besöker webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Inställningarna kan också justeras senare.

Statistiska kakor samlar till exempel in följande uppgifter:

  • antalet besökare på webbplatsen och på enskilda sidor
  • med vilken terminal webbplatsen har använts
  • besökarens IP-adress
  • hur besökarna når sidorna (sökmotor, direktlänk o.d.)
  • hur länge besöket på webbplatsen varat.

Vi följer upp besöksstatistiken på Tyosuojelu.fi med programmet Google Analytics. Arbetarskyddsförvaltningen använder uppgifter som samlas in med dessa för analys och statistikföring i ett format där uppgifterna inte kan kopplas till faktiska personer. Arbetarskyddsförvaltningen har inte heller åtkomst till de IP-adresser som samlas in med kakorna.

Det är bra att lägga märke till att kakorna för Googles besöksstatistik samlar in data som även kan förmedlas till Google. Google behandlar data de får enligt sina egna villkor. Mer information om dessa hittar du på Googles sidor. Läs om Googles användning av kakor.

Beroende på kaka lagras dessa kakor i din webbläsare antingen under ditt besök eller i högst två år.

Tredjepartsappar

På vissa Tyosuojelu.fi-sidor används tredjepartsappar för visning av innehållet. Exempel på sådana är inbäddade Youtube-videor och ZEF-enkäter. Apparna kan, i samband med att en sida laddas, lagra kakor som förmedlar data till tredje parter i användarens webbläsare.

På tredjepartsapparna tillämpas den tredje partens användar- och övriga villkor. Det går inte att påverka hur de här kakorna fungerar genom inställning av de kakor som kan justeras på Tyosuojelu.fi.

I fråga om Youtube-videor används en nocookie-lösning i webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Den används för att förhindra tredjepartskakor när användaren når en Tyosuojelu.fi-sida med det inbäddade innehållet. Trots det förmedlas användarinformation till Youtube om du reagerar på det inbäddade materialet genom att klicka på det.

I webbtjänsten samlas uppgifter om besökare in som en del av uppföljningen av genomförandet av EU-förordningen (EU) 2018/1724 om den digitala ingången. På de sidor som anslutits till den digitala ingången samlas förutom sidans url-adress även antalet besökare, besökarnas land och den använda terminalen in. Uppgifterna samlas in anonymt och individualiseras inte till en person/personer. Uppgifterna används endast av arbetarskyddsförvaltningen, EU-kommissionen och de nationella koordinatorer som nämns i förordningen. De insamlade uppgifterna förvaras i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter de raderas automatiskt.

Työsuojelun evästeasetukset sv