Norra Finland

Norra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetshälsa och -säkerhet samt villkor för anställningsförhållandet. Du kan ta kontakt per e-post eller brev. Telefonrådgivningen har koncentrerats till arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande journummer 0295 016 620, som betjänar vardagar kl. 9.00–15.00. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.

På grund av situationen angående coronaviruset tar vi inte emot kundet på våra byråer för tillfället. Du får råd och anvisningar via våra gemensamma nationella telefonrådgivningen, tel. 0295 016 620, eller genom att skicka e-post till: arbetarskydd.norra@rfv.fi.

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

  • Telefonväxel 0295 017 500
  • E-post arbetarskydd.norra@rfv.fi

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Viestikatu 1, rak. K8
90130 Uleåborg

Postadress:
PB 11
13035 AVI