Norra Finland

Norra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetshälsa och -säkerhet samt villkor för anställningsförhållandet. Du kan ta kontakt per e-post, brev eller besöka ämbetsverket på en i förväg överenskommen tid. Telefonrådgivningen har koncentrerats till arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande journummer, som betjänar vardagar kl. 9:00–15:00.

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

  • Telefonväxel 0295 017 500
  • E-post arbetarskydd.norra@rfv.fi
  • Fax (08) 315 9599

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Viestikatu 1, rak. K8
90130 Uleåborg

Vi betjänar vardagar kl. 8:00–16:15.

Postadress:
PB 229
90101 Uleåborg

Nationell telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.