Södra Finland

Södra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetshälsa och -säkerhet, villkoren för anställningsförhållandet och trivseln på arbetsplatsen samt vid problem på arbetsplatser inom byggbranschen. Du kan ta kontakt per brev eller e-post. Telefonrådgivningen har samordnats i arbetarskyddsmyndighetens nationella journummer 0295 016 620, som betjänar vardagar kl. 9.00–11.30 och 12.30–15.00. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.

På grund av situationen angående coronaviruset tar vi inte emot kunder på våra byråer för tillfället. Du får råd och anvisningar via våra gemensamma nationella telefonrådgivningen (numret ovanpå) eller genom att skicka e-post till: tyosuojelu.etela@avi.fi.

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

  • Telefonväxel 0295 016 000
  • E-post arbetarskydd.sodra@rfv.fi
  • Fax (09) 730 798

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Bangårdsvägen 9 (Östra Böle)
00520 Helsingfors

Postadress:
PB 110
00521 Helsingfors