Innehållspublicerare

null Min visstidsanställning avslutades men jag har inte fått den sista lönen. Vad ska jag göra?

Min visstidsanställning avslutades men jag har inte fått den sista lönen. Vad ska jag göra?

Lön

Fråga arbetsgivaren varför slutlönen inte har betalats och kräv att arbetsgivaren betalar den. På grund av dröjsmålet kan du också kräva dröjsmålsränta och lön för väntetid av arbetsgivaren.

Skriftligt anspråk på lönefordran rekommenderas. Om du är medlem i en fackorganisation kan du be dem hjälpa dig med att göra anspråk på lönefordran. Om du inte är medlem och arbetsgivaren trots dina anspråk inte betalar slutlönen kan du kontakta en rättshjälpsbyrå eller en annan instans som tillhandahåller juridiska tjänster eller advokattjänster om du behöver hjälp med att framställa dina krav. I sista hand kan du vända dig till domstolen.

22.6.2022