Rapporter

Rapporter - Alasivu

På denna sida sammanställs rapporter som arbetarskyddsförvaltningen publicerat i den ordning de publicerats från och med början av år 2017. Rapporterna har utformats som nätpublikationer som är enkla att bläddra i på skärmen, och även lättare pdf-versioner, som kan skrivas ut i A4-format, är tillgängliga. Sidan kompletteras allt eftersom nya rapporter färdigställs.

 

Trakasserier i kundinitierad tillsyn inom regionförvaltningsverkets ansvarsområden för arbetarskyddet 2017

Blädderversion | Pdf-fil

Tillgänglig också på finska

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 3/2018

Övervakning av förbudet mot diskriminering hos arbetarskyddsmyndigheten år 2017

Övervakning av förbudet mot diskriminering hos arbetarskyddsmyndigheten år 2017

Blädderversion | Pdf-fil

Tillgänglig också på finska

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2/2018