Råd, handledning och kontroll

Råd, handledning och kontroll

Med oss inom ansvarsområdet för arbetarskyddet går det att ta kontakt i arbetsplatsernas frågor om arbetsmiljö, arbetsförhållanden som ingår i arbetarskyddsmyndighetens uppgifter och villkor i anställningsavtal.

Handläggningen av kontakten överförs till den tjänsteman som ansvarar för respektive frågor inom ansvarsområdet för arbetarskyddet.

Per telefon kan anmälan

  • om olyckshändelser lämnas till oss (om en allvarlig arbetsolycka)
  • begäran om inspektion som gäller egen arbetsplats

skriftligen kan till oss lämnas

  • begäran om utlåtande
  • begäran om undantagstillstånd

Av en skriftlig begäran om myndighetsåtgärder ska framgå kundens namn och kontaktuppgifter samt de krav jämte motiveringar som framförs till arbetarskyddstillsynen.

Råd, handledning och kontroll - Muualla Tyosuojelu.fissä