Hyppää sisältöön
Mies lukee uutisia

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

Kiinnostaisiko sinua työtehtävät työelämän näköalapaikalla?

Kiinnostaisiko sinua työtehtävät työelämän näköalapaikalla?

1.8.2019 – Etelä-Suomi

ESAVIn työsuojelun vastuualueella on nyt avoinna 11 tarkastajan paikkaa, kaksi lakimiehen paikkaa, yksi valvontasihteerin ja yksi määräaikainen tietopalvelusihteerin paikka. Tarkastajia haetaan rakennusalalle, teollisuuteen, sosiaali- ja terveysalalle, tilaajavastuu- ja ulkomaalaisvalvontaan, psykososiaalisen kuormituksen valvontaan, työsuhdevalvontaan (kielitarkastaja) sekä toimihenkilöiden ja julkishallinnon valvontaan. Hakuaika avoinna oleviin virkoihin päättyy 23.8.2019.

Avoinna oleviin virkoihin voit tutustua täältä.
Maatalouden työsuojelun puutteisiin lääkkeitä Okrassa

Maatalouden työsuojelun puutteisiin lääkkeitä Okrassa

2.7.2019

Työsuojeluviranomaisen valvontahavaintojen mukaan maatalous tarvitsee tukea moniin työturvallisuuteen, työehtoihin ja ulkomaalaisen työvoiman käyttöön liittyviin kysymyksiin. Tästä syystä työsuojeluviranomainen neuvoo ja opastaa maatalousyrittäjiä ja työntekijöitä Okra-maatalousnäyttelyssä 3.–6. heinäkuuta Oripäässä. Työsuojeluviranomaisella on tapahtumassa yhteisosasto Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Maatalousnäyttelyssä kävijöitä palveleva tarkastaja Ulla Tamminen kertoo, että maatiloilla tehdyissä työsuojelutarkastuksissa petrattavaa on löytynyt muun muassa riskien arvioinnissa, työaikakirjanpidossa, perehdyttämisessä, työterveyshuollossa ja ulkomaalaisen työvoiman käytössä.

– Maatalouspuolella vaarojen arviointi on usein tehty suullisesti, jolloin toteutus ei välttämättä ole järjestelmällistä ja kattavaa. Työaikakirjanpito voi puuttua jopa kokonaan tai siinä ei ole kirjattu toteutunutta työaikaa ja tehtyjä työtunteja työaikalain mukaisesti. Erityisesti kausityöpaikoista saattaa puuttua lakisääteinen työterveyshuolto. Ulkomaalisten työntekijöiden osalta voisi mainita, ettei tarvittavia dokumentteja aina säilytetä, Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueella työskentelevä Ulla Tamminen luettelee.

Toinen työsuojeluasioissa näyttelyvieraita neuvova asiantuntija, tarkastaja Tapio Saarinen, kertoo omien tarkastuskokemustensa perusteella, että maatiloilla erilaisten koneiden, esimerkiksi vetoakselien ja lantakierukoiden, suojuksia puuttuu, eikä kompastumis- ja putoamisvaaroja ole huomioitu oikein. – Ulkomaalaisten työntekijöiden osalta voisi mainita, että perehdytystä on annettu, mutta yhteisen kielen kanssa on ollut vaikeuksia, eikä työsuojeluasiat ole tulleet työntekijälle selväksi.

Työsuojeluviranomaisen, Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen neuvovat asiantuntijat löydät Okra-maatalousnäyttelystä sisähallista F osastolta 58.

Täältä löydät näyttelyn kartan ja näytteilleasettajat osastonumeroineen.

Myös työsuojelutarkastuksia

Lounais-Suomen AVI tekee messualueella myös työsuojelutarkastuksia. – Olemme tehneet edellisvuosina koneiden markkinavalvontaa, mutta tällä kerralla painotamme työolosuhteita. Valvomme myös kesätyöntekijöitä, esimerkiksi erilaisilla myyntipisteillä, kertoo tarkastaja Pia Anttonen.

Työsuojelun asiantuntijat neuvomassa asiakasta maatalouden kysymyksissä Lepaa 2018 -maatalousnäyttelyssä.

Kuvassa työsuojelun asiantuntijat neuvomassa asiakasta maatalouden kysymyksissä Lepaa 2018 -maatalousnäyttelyssä.

Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuus Turussa 28.8.2019

Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuus Turussa 28.8.2019

20.6.2019 – Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue järjestää yhdessä työsuojelulautakunnan kanssa työpaikkojen johdolle, esimiehille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille ja työterveyshuollon edustajille suunnatun koulutustilaisuuden Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla. Työpaikkapuheenvuoroissa kerrotaan kokemuksia väkivallan uhan hallinnasta varhaiskasvatuksen ja opetuksen työssä.

Paikka: Virastotalon auditorio, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
Aika: Keskiviikko 28.8.2019 kello 9.00 – 12.30

Ilmoittautumista pyydetään 23.8.2019 kello 16.00 mennessä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/CB051A1E22A7137E   

Tilaisuus on maksuton. Mukaan mahtuu 100 osallistujaa.

Ohjelma:

klo 9.00 Tilaisuuden avaus
Johtaja Riitta Sulameri, Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

klo 9.10 Aggressiivisten asiakkaiden kohtaaminen
Työpsykologi Anna Tienhaara, Työterveyslaitos (skype)

klo 9.50 Väkivallan uhkaa hallittava
Tarkastaja Johanna Pulkkinen, Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

klo 10.20 Kahvitauko (30 min)

klo 10.50 Väkivaltaturvallisuus – fyysisen ympäristön keinot päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa
Opetustoimen ylitarkastaja Mikko Helasvuo, Lounais-Suomen AVI Opetus- ja kulttuuritoimi

klo 11.20 Työpaikkojen puheenvuorot:
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Teija Routamaa ja Tuija Sirkiä, Turun kaupunki
Työsuojeluvaltuutettu Jari Hauninen, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Turun kaupunki
Koulunjohtaja Niina Ekqvist Kiinamyllyn koulu, Turun kaupunki

klo 12.30 Tilaisuuden päätös
Johtaja Riitta Sulameri, Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

Tiedote "Väkivallan uhkaan törmää yhä useampi työntekijä työssään, myös päiväkodeissa ja kouluissa varauduttava"

Hellettä: työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava

Hellettä: työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava

6.6.2019

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on rajoitettava työntekijän altistumista turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville lämpöolosuhteille. Työnantajan velvollisuutena on teknisin toimenpitein huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle 28 asteessa, kun lämpötila ulkona on alle 25 astetta. Jos työpaikan lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta helteen vuoksi ylittää 28 astetta, on työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava.

Toimistotyöntekijä kuumana työpäivänä

Kevyissä ja keskiraskaissa töissä on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi pitää kymmenen minuutin tauko kerran tunnissa tai tehdä jaksoittain esimerkiksi muuta työtä viileämmässä työtilassa, jos lämpötila työpaikalla on yli 28 astetta. Lämpötilan ollessa yli 33 astetta vastaava aika on viisitoista minuuttia. Tätä suuremmissa lämpötiloissa ja raskaissa ruumiillisissa töissä on ryhdyttävä erityisiin suojelutoimiin. Niitä ovat esimerkiksi työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen suojavarustuksen käyttäminen ja usein toistuva työn tauottaminen.

Ensisijaisia keinoja lämpökuormituksen vähentämisessä työpaikalla ovat lämpölähteiden eristämiseen ja ilmanvaihtoon liittyvät tekniset ratkaisut. Esimerkiksi suora auringonpaiste työhuoneen ikkunan läpi on syytä estää. Myös erilaiset jäähdytyskoneet voivat tuoda helpotusta helteellä työskentelyyn.

Työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen sekä nauttimalla riittävästi nestettä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi veden tai laimean mehun nauttimista 1–2 dl kerrallaan 3–4 kertaa tunnissa. Jos hikoilemalla menetettyä nestettä ei korvata juomalla, elimistö kuivuu. Kuivuminen kuormittaa verenkiertoa, nostaa sisäelinten lämpötiloja ja lisää äkillisten lämpösairauksien riskiä. Pahimmillaan tämä voi johtaa lämpöpyörtymiseen tai jopa lämpöhalvaukseen.

Lisätietoa:

Työsuojelutarkastuksia kesä- ja kausityöntekijöiden työpaikoille

Työsuojelutarkastuksia kesä- ja kausityöntekijöiden työpaikoille

31.5.2019 – Lounais-Suomi

Työsuojelutarkastajat tekevät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 15.5. - 31.8.2019 tarkastuksia kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien kesä- ja kausityöntekijöiden työpaikoille. Valvonnan kohteena ovat tänä kesänä kiinteistönhuollon ja viheralueiden hoidon sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen työpaikat, kesäleirit ja päiväkodit sekä hautausmaat.
    
Tarkastuksilla käsitellään nuorten työntekijöiden huomioiminen työn vaarojen arvioinnissa sekä kesä- ja kausityöntekijöiden opastaminen työtehtäviin, työssä käytettäviin koneisiin ja laitteisiin ja kemikaalien turvalliseen käsittelyyn. Vaarojen arvioinnissa tulee selvittää myös työssä tarvittavat henkilönsuojaimet.
    
Valvontakampanjan taustalla ovat nuorille kesätyöntekijöille sattuneet vakavat työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. Edellisten kesien valvonnassa havaittiin eniten puutteita kesä- ja kausityön vaarojen tunnistamisessa, perehdytyksessä ja henkilönsuojaimissa. Tarkastusten tavoitteena onkin varmistaa, että työnantajat tuntevat alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat työsuojeluvelvoitteet ja huolehtivat kesä- ja kausityöntekijöiden työolosuhteiden turvallisuudesta. Tarkastuksilla valvotaan myös työnantajille edellisinä kesinä annettujen velvoitteiden noudattamista.

Tarkastaja on yhteydessä työsuojelupäällikköön ennen tarkastuksen toimittamista.  

    
Turvallista kesä- ja kausityötä toivottaen,

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, julkishallinnon valvonnan tarkastajat  

Lisätietoja: Ylitarkastaja Ulla Riikonen, p. 0295 018 174, etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Lisätietoa verkossa:

Tyosuojelu.fi/nuoret: www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija  

Tyosuojelu.fi/vaarojen arviointi: www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi 

Tyosuojelu.fi/opetus ja ohjaus www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/opetus-ja-ohjaus

Työsuojeluasiaa nuorille ammattitaidon SM-kisoissa

Työsuojeluasiaa nuorille ammattitaidon SM-kisoissa

27.5.2019

Työsuojeluviranomaisella oli yhteisosasto Työturvallisuuskeskuksen kanssa 21.-23.5. ammattitaidon SM-kisoissa Taitaja2019 -tapahtumassa Joensuussa. Nuorille ammattiin opiskeleville, heidän opettajilleen ja muullekin väelle suunnattu tapahtuma keräsi järjestäjien mukaa 28 000 kävijää Joensuun Mehtimäen alueelle.

Työsuojeluviranomainen neuvoi ja opasti kävijöitä Yrittäjyyden kyläksi nimetyssä tapahtumapaikassa Joensuun jäähallissa. Työsuojelun ammattilaisten teemoja ammattiin opiskeleville nuorille olivat työsuhde ja työturvallisuusasiat, mutta myös mikro- ja pienyrittäjinä toimivien työantajien työsuojelu vastuut.

Ammattitaidon SM-kisojen lomassa työsuojelun ammattilaisten luona käyneitä nuoria kiinnosti erityisesti kesätyösuhteeseen liittyvät asiat.

Työsuojeluviranomaisen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteisosasto oli myös tapahtumajärjestäjien nuorille kävijöille suunnatun älykännykkäsovelluksen viimeinen rasti, jossa sovitut tapahtumapisteet läpikäynyt nuori sai palkkioksi ekologisesti kankaasta valmistetun frisbeen. Niitä jaettiin kolmen päivän aikana yhteensä 2 200 kappaletta.

Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuuden aineisto

Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuuden aineisto

23.5.2019 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelulautakunta järjesti Väkivallan uhan hallinta työpaikoilla -tilaisuuden Jyväskylässä 22.5.2019. Tilaisuus oli tarkoitettu työpaikkojen johdolle, esimiehille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille ja työterveyshuollon edustajille. Tilaisuudessa esitetyn aineiston löydät pdf-tiedostoina tältä sivulta.

Aggressiivisten asiakkaiden kohtaaminen
Työpsykologi Anna Tienhaara, Työterveyslaitos

Väkivallan uhkaa hallittava
Tarkastaja Johanna Pulkkinen, Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

Työpaikkojen puheenvuorot:
- Vanhustyönjohtaja Riitta Halmesaari, Jyväskylän Hoivapalvelut ry
- Palveluesimies Petteri Ahola, Avarn Security Oy
- Turvallisuus- ja työsuojeluasiantuntija Pasi Vihertola, Osuuskauppa Keskimaa

Yrittäjyyden kylässä laitetaan työsuojeluasiat kuntoon jo nuoren unelman portilla

Yrittäjyyden kylässä laitetaan työsuojeluasiat kuntoon jo nuoren unelman portilla

17.5.2019

Työsuojeluviranomainen opastaa ja neuvoo ammattiin opiskelevia nuoria ja heidän opettajiaan sekä muutakin väkeä Taitaja2019 - tapahtumassa 21.-23.5. Joensuussa. Työsuojeluviranomaisella on yhteisosasto Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Osastolla saa tietoa mm. palkkaan, työaikaan, työtodistukseen, työsopimukseen sekä työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Mutta myös opastusta mikro- ja pienyrittäjän työsuojeluasioissa.

Työsuojeluviranomaisen osasto sijaitsee Taitaja2019 -tapahtuman Yrittäjyyden kylässä, paikkana Joensuun jäähalli. Yrittäjyyden kylän idea on mahdollistaa ammatillisessa koulutuksessa olevien tai jo tutkinnon suorittaneiden nuorten omien yritysten, liiketoimintojen, liikeideoiden tai palvelu- ja tuoteinnovaatioiden esiintulon. Yrittäjyyden kylän tapahtuma-alue rakentuu monialaisesti eri alojen pajoista. Tapahtumassa nuoret itse esittelevät ja myyvät yritysideoitaan tai jo toimivien yritysten tuotteita ja palveluja.

Taitaja2019 -päätapahtumassa ammattiin opiskelevat tulevaisuuden tekijät kilpailevat oman alansa Suomen mestaruudesta 43 lajissa yli neljänsadan kilpailijan voimin. Päätapahtuma sijaitsee Joensuu Areenassa. Osassa kilpailulajeista nähdään myös kansainvälisiä kilpailijoita sekä lukio- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. Tapahtumassa järjestetään myös TaitajaPLUS- ammattitaitokilpailu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, kolme näytöslajia ja neljä ammattinäytöstä. Lisäksi yläkoululaiset osallistuvat kädentaitokilpailuun Taitaja9-finaalissa.

Yleisö pääsee seuraamaan kilpailua ja voi samalla tutustua laajasti eri ura- ja koulutusvaihtoehtoihin. Yritykset kohtaavat nuorten kykyjen joukossa omia tulevaisuuden tekijöitänsä ja nuoret saavat tukea ammatinvalintaan. Tapahtumassa nähdään myös lajikohtaisia tapahtumia, esittelyjä ja seminaareja.

Hyödyllistä tietoa työsuojeluasioista:
Yrittäjäksi aikoville: Tervettä ja turvallista työtä – Opas työnantajuuteen
Kesätöihin meneville: Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot
Oppilaitoksille: Nuorelle työntekijälle vaarallisesta työstä on ilmoitettava

Raskas liikenne viranomaisten yhteisvalvonnassa Kainuussa

Raskas liikenne viranomaisten yhteisvalvonnassa Kainuussa

15.5.2019 – Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue, Oulun poliisilaitoksen Oulun ja Kajaanin liikenneyksiköt valvoivat viime viikolla raskasta liikennettä yhdessä Tullin, Rajavartiolaitoksen ja katsastustoimen, kanssa Kainuun maakunnassa. Erityishuomiota kiinnitettiin ajoneuvokaluston liikennekelpoisuuteen, kuormaukseen, kuljettajien ajo- ja lepoaikoihin ja rajan ylittävään liikenteeseen.

- Kuormausnostureiden asiakirjoissa ja määräaikaistarkastuksissa havaittiin runsaasti puutteita. Tarkastusten perusteella kuljettajat noudattivat pääsääntöisesti ajo- lepoaikasäännöksiä hyvin, mutta edelleen on laiminlyöty käyttää henkilökohtaista kuljettajakorttia, jolle ajo- ja lepoaikatiedot tallentuvat. Lisäksi tutkinnassa on muutama epäilty ajopiirturin manipulointi, kertoo tarkastaja Antero Nissinen Pohjois-Suomen AVIsta.

Tarkastuksissa havaittiin epätietoisuutta yritysten velvoitteesta hankkia kuljettajatodistus sen käyttämille ulkomaalaisille kuljettajille. Todistuksella osoitetaan noudatettavan muun muassa kuljettajien työehtoja ja ammatillista koulutusta puuttui kolmelta yritykseltä. 

Viranomaiset kohdistivat tarkastuksia hyötyajoneuvoihin liikenneturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja tasapuolisen kilpailun vuoksi. Tarkastuksen perustuvat Euroopan Unionin asetuksiin, sekä kotimaisiin säännöksiin, joiden mukaisesti kuljettajien sekä yritysten tulee luonnollisesti toimia. Kyse on myös harmaan talouden ehkäisystä sekä sen valvonnasta.

Eri viranomaisten yhteisvalvonta tuo monipuolisuutta ja monipuolista asiantuntemusta valvontaan.

Lisätietoja:
Tarkastaja Antero Nissinen, p. 0295 017 618, antero.nissinen@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue

Industry Summitissa esillä yhteisen työpaikan työsuojelu teollisuudessa

Industry Summitissa esillä yhteisen työpaikan työsuojelu teollisuudessa

14.5.2019 – Pohjois-Suomi

Oulussa 14.-15. toukokuuta järjestettävä Industry Summit on tapahtuma, jossa asiantuntijat ja vaikuttajat kohtaavat – myös yli sekä toimiala- että valtakuntien rajojen. Edellisellä kerralla vuonna 2017 tapahtumassa oli yli 500 osallistujaa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue osallistuu tapahtumaan näkökulmanaan työn teettämisen tilanteet yhteisillä työpaikoilla ja näiden työpaikkojen työsuojelukysymykset. Työsuojeluviranomaisella on aiheen tiimoilta meneillään hanke, johon voit tutustua täällä.

Industry Summit tapahtuman teemana on Smarter & Greener Industry, ja se tuo Oulun Teatterille kahden päivän ajaksi asiantuntijoita seuraavista aiheista:

•Ilmastonmuutos
•Kiertotalous – uusi talousmalli, strateginen valinta, brändäys
•Jätteiden käsittelyn ja sivuvirtojen hallinnan kautta syntyvä lisäarvo
•Tekoäly
•Digitalisaatio
•Robotisaatio, robotiikka
•Jakamistalous, alustatalous
•Teollisuuden suurhankkeet

Voit tutustua Industry Summit-tapahtumaan täällä

Alla kuvassa työsuojeluhallinnon Yhteiset työpaikat -hankkeen koordinaattori ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala Oulun Summit-tapahtuman ständillä.

 

Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikko 13.-17.5

Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikko 13.-17.5

7.5.2019

Rakennusteollisuuden Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikko on tänä vuonna 13.-17. toukokuuta. Koko rakennusalan yhteisellä turvallisuusviikolla järjestetään sekä yhteisiä että yritysten omia turvallisuustapahtumia. Mukana on myös työsuojeluviranomainen eli aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueet.

Turvallisuusviikon tavoitteena on saada RT:n jäsenyritysten, näiden aliurakoitsijoiden ja sidosryhmien henkilöstö sekä viranomaiset osallistumaan työturvallisuutta edistävään toimintaan. Mukana ovat myös Rakennusliitto, Pro, RIA, RAKLI ja SKOL. 

Eri puolilla maata järjestetään viikon aikana yhteisiä tapahtumia ja seminaareja. 

Löydät tarkemmat tiedot viikon tapahtumista täältä

Kansainvälinen työjärjestö ILO täyttää 100 vuotta

Kansainvälinen työjärjestö ILO täyttää 100 vuotta

29.4.2019

YK:n kansainvälinen työjärjestö, ILO, täyttää 100 vuotta pohtien globaalin työmarkkinoiden ja työn tulevaisuutta työelämän murrosvaiheessa. Kaupan vapautumisen ja teknologisen kehityksen myötä yritykset voivat teettää aiempaa helpommin töitä muun muassa halvempien työvoimakustannusten maissa sekä lähempänä suuria markkina-alueita.

ILO perustettiin vuonna 1919 edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta kestävän maailmanrauhan säilyttämiseksi. ILO pyrkii edistämään ihmisarvoista työtä kaikkialla maailmassa. Suomi tuli ILOn jäseneksi samalla kun se liittyi Kansainliittoon vuonna 1920.

Kolme tapahtumaa juhlavuoden kunniaksi

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen ILO-neuvottelukunta järjestävät 100-vuotisjuhlan yhteydessä Suomessa kolme tilaisuutta. Tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia työelämää koskettavia aiheita kuten työn murrosta ja osaamista, työelämän tasa-arvoa, työntekijöiden ja työnantajien yhdistymisvapautta ja neuvotteluoikeutta sekä pohditaan ILOn roolia ja vaikuttavuutta.

Ensimmäinen tilaisuus järjestetään toukokuussa Tampereella, toinen syyskuussa Rovaniemellä ja kolmas tilaisuus joulukuussa Helsingissä.

Lisää tietoa täältä

Perehdyttäminen aiheena kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaareissa 26.4.

Perehdyttäminen aiheena kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaareissa 26.4.

25.4.2019

Kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaareissa Kemissä, Kokkolassa, Mikkelissä, Turussa ja Vantaalla jaetaan tänä vuonna perehdyttämisen hyviä käytäntöjä.

Kesätyökauden lähestyessä painotetaan erityisesti perehdyttämisen merkitystä nuorille työntekijöille, sillä huolellinen perehdyttäminen sujuvoittaa työntekoa ja vähentää tapaturmien riskiä. Osaamisen varmistaminen ennen työn aloittamista hälventää myös työntekijän pelkoa puutteellisesta osaamisesta, mikä keventää henkistä kuormitusta.

Seminaareissa kuullaan yritysesimerkkejä, oppilaitosten ja opiskelijoiden puheenvuoroja sekä asiantuntijanäkökulmia. Työturvallisuuskeskus järjestää tilaisuudet yhteistyössä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden kanssa.

Vantaan seminaaria voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä 26.4. klo 9 - 12: https://www.mediaserver.fi/live/tyoturvallisuuspaiva

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään maailmanlaajuisesti 28. huhtikuuta. Päivän viettoa koordinoi Kansainvälinen työjärjestö ILO, joka täyttää tänä vuonna sata vuotta. Päivän tarkoituksena on edistää työturvallisuutta ja terveellistä työtä.

Lisää tietoa seminaareista Työturvallisuuskeskuksen uutisesta täältä

 

 

 

Kattotiistai 14.5. Pohjois-Suomen Turvapuistossa Oulussa

Kattotiistai 14.5. Pohjois-Suomen Turvapuistossa Oulussa

17.4.2019

Kattotiistai on perinteinen valtakunnallinen kattotöiden turvallisuusaamu, jonka tavoitteena on parantaa vesikattoalan työturvallisuutta ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Tällä kertaa turvallisuusaamu järjestetään Oulussa. Aiheina ovat kulkutie katolle sekä putoamissuojaus. Maksuton tilaisuus on tarkoitettu vesikattourakoitsijoille, isännöitsijöille sekä omakotitalojen omistajille.

Aika: 14.5.2019 klo 8.40 – 12.00
Paikka: Pohjois-Suomen Turvapuisto, Hiltusentie 9 90550 Oulu
Järjestäjä: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Työsuojelun vastuualue
Ilmoittaudu 9.5.2019 mennessä tästä linkistä

Ohjelma:
8.40 Aamukahvi
9.00 Tilaisuuden avaus: Pientalotyömaiden työturvallisuus tarkastajan silmin
Ylitarkastaja Lasse Ketola, Pohjois-Suomen AVI työsuojelun vastuualue
9.15 Näkökulmia kulkutiehen, putoamissuojaukseen ja kattotöiden työturvallisuustilanteeseen
Työehtotoimitsija Lauri Haikola, Rakennusliitto ja hallituksen jäsen Perttu Jauhiainen, Kattoliitto ry
10.00 Keskustelua
10.15 Työturvallisuus vesikattoremontissa
Työsuojelupäällikkö Jari Pohja, Vesivek Oy
10.45 Valjastyyppisen putoamissuojauksen suunnittelu ja toteutus
Toimitusjohtaja Joni Sipola, HERO Safety Oy
11.15 Tutkittuja putoamistapaturmia
Tarkastaja Markku Oravainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue
11.45–12.00 Keskustelua
Lisätietoa: Ylitarkastaja Lasse Ketola, Lasse.Ketola@avi.fi p. 0295 017 607
Työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomen AVI

Yhdenvertaisuuden edistämiseen avuksi opas

Yhdenvertaisuuden edistämiseen avuksi opas

17.4.2019

Kaikilla työnantajilla on velvollisuus aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta ja kehittää aidosti syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja. Tuoreessa työsuojeluhallinnon oppaassa kerrotaan, miten voi kehittää syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja sekä edistää yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti.

Yhdenvertaisuuden edistäminen - ohjeita työnantajalle. Työsuojeluhallinnon julkaisuja 4/2019

Selattava verkkojulkaisu

Tulostettava pdf-muotoinen opas

Uudenmaan työturvallisuuskilpailu ratkesi: Turvallinen työmaa on rakentajien ja rakennuttajien yhteinen päätös

Uudenmaan työturvallisuuskilpailu ratkesi: Turvallinen työmaa on rakentajien ja rakennuttajien yhteinen päätös

12.4.2019 – Etelä-Suomi

Ei yhtään vakavaa tapaturmaa. Hyvät toimintamallit varmistamassa, että kaikilla työmailla vallitsee yhtenäinen hyvä turvallisuuskulttuuri. Huolehditaan kaikkien työmailla työskentelevien turvallisuudesta ja asiakirjat ja luettelot pidetään aina ajan tasalla. Siinä joitain seikkoja, joilla voitettiin rakennusalan Uudenmaan työturvallisuuskilpailun rakennuttajapalkinto tänä vuonna. Kilpailussa palkittiin myös talonrakennuksen ja infra-alan viime vuoden parhaat yritykset ja työmaat.

Turvallisuusasiansa rakennuttajana hyvin hoitanut Väylävirasto saa palkinnon kilpailun parhaana rakennuttajana. 

”Väylän eli entisen Liikenneviraston rakennuttamien työmaiden MVR-indeksi on jo useamman vuoden ollut valtakunnan parhaimpia. Turvallisuuskilpailuun osallistuneiden Väylän työmailla ei sattunut vakavia tapaturmia lainkaan”, perustelee valintaa työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta Etelä-Suomen AVIsta. 

Lue lisää Rakennusteollisuus RT:n tiedotteesta, joka löytyy täältä

Vuosilomalain muutokset voimaan 1. huhtikuuta

Vuosilomalain muutokset voimaan 1. huhtikuuta

1.4.2019

Vuosilomalain muutoksilla turvataan työntekijälle EU-lainsäädännössä edellytetty oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan, vaikka hän olisi joutunut olemaan poissa työstä sairauden tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi. Lisäksi pidennetään aikaa, jonka kuluessa työntekijä voi pitää työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosilomansa.

Laki tulee voimaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden alusta.

Vuosilomalakiin on lisätty säännökset työntekijän oikeudesta vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin. Työntekijä saa lisävapaapäiviä tilanteissa, joissa hän ei sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi ole ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää. Lisävapaapäiviltä työntekijällä on oikeus saada säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus.

Jos työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut vähintään 24 lomapäivää, lisävapaapäiväsäännös ei tule sovellettavaksi.

Vuosilomalaissa säädetään vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi. Vuosilomalain muutoksen myötä aika, jonka kuluessa työkyvyttömyyden vuoksi siirretty vuosiloma on annettava, pitenee.

Jos työntekijän vuosilomaa on jouduttu siirtämään työkyvyttömyyden vuoksi, kesäloma on jatkossakin annettava lomakaudella ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan siirretty loma antaa vielä alkuperäistä lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana ja viimeistään kuitenkin kyseisen kalenterivuoden päättymiseen mennessä.

Muutosten tarkoituksena on saattaa vuosilomalaki vastaamaan EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.4.2019 alkavalta lomanmääräytymisvuodelta ansaittaviin lomiin.

Finlex: Laki vuosilomalain muuttamisesta

Lisätietoja: 
Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija, TEM, p. 029 506 4207

 

Työsuojeluviranomaiselta uudenlaista asiakaspalvelua messuilla

Työsuojeluviranomaiselta uudenlaista asiakaspalvelua messuilla

25.3.2019

Työsuojeluviranomainen osallistui 20.-22.3. kaksille messuille. Molemmissa tapahtumissa kokeiltiin uudenlaista asiakaspalvelua. Messuvieraille, mutta verkon kautta myös muille, tarjottiin mahdollisuutta keskustella ja kysyä sekä ottaa kantaa ajankohtaiseen työsuojelukysymykseen nettiosoitteen kautta messuosaston tabletilla tai omalla älykännykällä.

Uusi Teollisuus -messuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa työsuojeluviranomaisen messuosaston teemana oli teollisuudessakin yleistyneiden yhteisten työpaikkojen työsuojelukysymykset: kun työnantajia on useita, niin miten työsuojelun vastuukysymykset olisi syytä hoitaa.

- Kun teet työtä yhteisten vaarojen vaikutuksessa toisen työnantajan työntekijöiden kanssa, teet työtä yhteisellä työpaikalla. Tiedätkö kuka työpaikallasi käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja mitkä ovat työnantajien keskinäiset työsuojeluvastuut, asiakkailta kysyttiin verkon keskustelupalstan johdantona.

Tulleet kysymykset liittyivät mm. työsuojeluvaltuutetun asemaan ja vastuuseen työtapaturman sattuessa yhteisellä työpaikalla.

- Keskustelun aineistoa käytetään aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden valtakunnallisen Yhteiset työpaikat – tutkimus-, valvonta- ja viestintähankkeen tutkimusosioissa, kertoo hankkeen koordinaattori ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Sisäänheittäjä messuosastolle

Sairaanhoitajapäivillä Helsingin Messukeskuksessa työsuojeluviranomaisen osaston teemana oli hoitoalan työtapaturmat.  Sairaanhoitajan työ on fyysistä ja se näkyy myös tapaturmatilastoissa, sillä äkillinen fyysinen kuormittuminen on kehittyneistä ergonomiaa parantavista apuvälineistä huolimatta sairaanhoitajien yleisin tapaturmaan johtanut syy. 

Miten nostoihin ja siirtoihin liittyviä työtapaturmia voitaisiin vähentää hoitoalalla, oli kysymys, mihin messukävijät saivat ottaa kantaa äänestämällä ratkaisuvaihtoehtoa omilla älykännyköillään tai messuosaston tietokoneella.

- Kyselymme kiinnosti hoitoalan ammattilaisia ja oli sisäänheittotuote osastollemme. Kyselyyn vastaamisen jälkeen oli luontevaa jatkaa ja syventää keskustelua hoitoalan työsuojelun kysymyksistä, kertoo osastolla päivystänyt tarkastaja Johanna Pulkkinen aluehallintoviraston työsuojelusta.

Ohessa Sairaanhoitajapäivillä tehdyn asiakaspalvelukyselyn lopputulos:

Sairaanhoitajapäivillä työsuojeluviranomaisen osastolla asiakkaita neuvoivat tarkastajat Merja Paasiviita ja Johanna Pulkkinen.

Käytätkö kemikaaleja työssäsi? Terveellinen työ -Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan tapahtuma 21.5.

Käytätkö kemikaaleja työssäsi? Terveellinen työ -Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan tapahtuma 21.5.

25.3.2019

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kampanjatilaisuus Terveellinen työ –Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät pidetään tiistaina 21.5.2019 klo 11.00– 15.30 Scandic Park Hotel, Helsingissä.

Tilaisuuden tarkoituksena on lisätä tietoa kemiallisten tekijöiden aiheuttamista riskeistä ja niiden hallinnasta siivous- ja kiinteistönhuoltoalalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla. Kemiallisiksi tekijöiksi kutsutaan kokonaisuutta, johon kuuluvat sekä työssä ja työstä syntyvät altisteet että kemikaalit. Esimerkiksi liuotinaineet tai prosessien yhteydessä syntyvät pölyt, huurut, höyryt ja sumut kuuluvat kemiallisten tekijöiden kokonaisuuteen.

Eri yritysten ja toimialojen edustajat kertovat omista hyvistä käytännöistään esimerkkien avulla.

VARMISTA PAIKKASI – niitä on rajoitetusti – ja ilmoittaudu tästä linkistä mukaan viimeistään maanantaina 13.5.2019. Tilaisuus on maksuton.  

Tilaisuutta voi seurata verkkotallenteesta.

Ohjelma

Kampanjasta lisää tietoa Terveellinen työ –sivustolta tai lähettämällä sähköpostia terveellinentyo@stm.fi.

 

Miten työtapaturmia voi vähentää hoitoalalla? Äänestä ratkaisusta Sairaanhoitajapäivillä

Miten työtapaturmia voi vähentää hoitoalalla? Äänestä ratkaisusta Sairaanhoitajapäivillä

20.3.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille tapahtui Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan vuosina 2016-2017 yhteensä 15 925 tapaturmaa, joista sairaanhoitajille 7 659. Työsuojeluviranomaisen osastolla Sairaanhoitajapäivillä pureudutaankin tapaturmien ennaltaehkäisyyn, tutkintaan sekä vakavista tapaturmista ilmoittamiseen.

- Sairaanhoitajan työ on fyysistä ja se näkyy myös tapaturmatilastoissa, sillä äkillinen fyysinen kuormittuminen on kehittyneistä ergonomiaa parantavista apuvälineistä huolimatta sairaanhoitajien yleisin tapaturmaan johtanut syy, kertoo työsuojeluviranomaisen Sairaanhoitajapäivien messuosastolla päivystävä tarkastaja Johanna Pulkkinen. 

Miten nostoihin ja siirtoihin liittyviä työtapaturmia voitaisiin vähentää hoitoalalla? - Sitä pohdimme osastollamme torstaina ja myös messukävijät saavat osallistua pohdintaan äänestämällä ratkaisuvaihtoehtoa.

 Sairaanhoitajille sattuu tapaturmia myös väkivaltatilanteiden johdosta. - Perjantaina osastollamme pohditaankin, onko väkivallan uhka työpaikoilla hallinnassa. Väkivallan uhkatilanteiden hallinnalla pystytään ennaltaehkäisemään uhkaavista tilanteista syntyviä tapaturmia, tarkastaja Pulkkinen kertoo.

 - Sairaanhoitajapäivillä haluamme viestiä, että kaikki hoitotyössä sattuneet tapaturmat tulee työpaikalla tutkia. Tapaturmatutkinnassa työpaikalla tulee selvittää mitä tapahtui, miksi tapahtui ja miten vastaava estetään. Työpaikan omasta tapaturmatutkinnasta sekä vakavan tapaturman ilmoittamisesta työsuojeluviranomaiselle lisää tiedotteestamme, sanoo  Johanna Pulkkinen.

 Sairaanhoitajapäivillä Helsingin Messukeskuksessa 21.-22.3. työsuojeluviranomaisen osasto on 3p20. Tervetuloa!