Asiointi

Asiointi - Yleistä

Lainsäädäntö rajoittaa tiettyjen töiden tekemistä ja teettämistä. Joitakin töitä on mahdollista tehdä työsuojeluviranomaisen poikkeusluvalla tai valtuutuksella. Lisäksi joistakin töistä on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Luvat ja ilmoitukset sisältää tietoa ja ohjeita työsuojeluviranomaiselta haettavista luvista, valtuutuksista ja viranomaiselle tehtävistä ilmoituksista. Osa ilmoituksista on mahdollista tehdä verkkolomakkeilla.

Lomakkeisiin on koottu kaikki työsuojeluhallinnon lomakkeet. Lupa- ja ilmoitusmenettelyihin liittyvien lomakkeiden lisäksi sivulta löytyvät asiakirjapohjat muun muassa työsopimuksen ja työtodistuksen laatimiselle.

Puhelinneuvonta sisältää työsuojeluviranomaisten valtakunnallisen puhelinneuvonnan yhteystiedot ja neuvonnan aihepiirit. Muut yhteydenottotavat löydät sivulta Yhteystiedot.

Asioi verkossa!

Kehitämme parhaillaan uusia vuorovaikutteisia asiointipalveluja. Tavoitteenamme on mahdollistaa mm. asiointipyynnön nopeampi ratkaisu ja käsittelyn etenemisen seuranta. Tällä hetkellä työsuojelun vuorovaikutteisessa asiointipalvelussa on pilotoitavissa kolme palvelua. Lisätietoa sivuilla Asiointipalvelupilotti ja Vuorovaikutteisen asiakaspalvelun kehittäminen.