Asiointipalvelupilotti

Asiointipalvelupilotti

Työsuojelun vuorovaikutteinen asiointipalvelu on pilotoitavissa. Palveluihin tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella. Työnantajan puolesta asioiminen edellyttää valtuutusta.

Kirjaudu asiointipalveluun


Pilotoitavia palveluja on kolme:

Työnantaja: ilmoita tekemistäsi korjauksista

Kuvankaappaus työsuojelun asiointipalvelun etusivusta.Palvelun kautta voit toimittaa selvityksen työsuojelutarkastajan antamaan kehotukseen ja toimintaohjeeseen. Voit täydentää kirjallista selvitystä palvelussa haluamillasi liitteillä, esimerkiksi asiakirjoin, valokuvin ja videomateriaalein.

Työsuojelutarkastaja arvioi antamasi selvityksen perusteella velvoitteiden täyttymistä. Saat tiedon tarkastajan tekemästä ratkaisusta sähköpostiisi. Jos sinulla on kysyttävää velvoitteen sisällöstä, ota yhteyttä sen antaneeseen tarkastajaan.

Pilottivaiheessa asiointipalvelussa ei voi toimittaa selvitystä kaikkiin työsuojelutarkastajien antamiin kehotuksiin ja toimintaohjeisiin. Mahdollisuus koskee valituissa valvontahankkeissa pilotin käynnistymisen jälkeen annettuja velvoitteita.

Työnantaja: arvioi työympäristösi turvallisuus

Palvelussa on mahdollista tehdä työturvallisuuden hallinnan arviointi. Se sisältää työhön liittyvien vaarojen ja haittatekijöiden tunnistamis- ja arviointiosion. Lisätietoa menetelmästä sivulla Halmeri-menetelmä. Palveluun on yhdistetty mahdollisuus käyttää myös Työturvallisuuskeskuksen työkaluja ja menetelmiä. 

Työntekijä: tee työtodistusasian valvontapyyntö

Kun työsuhteesi päättyy, pyydä työnantajalta työtodistus. Jos työnantaja ei anna työtodistusta, voit tehdä asiointipalvelussa valvontapyynnön. Palvelussa valitset työnantajan, jolta haluat saada työtodistuksen. Tämän jälkeen työsuojelutarkastaja voi antaa työnantajalle kehotuksen, jolla työnantaja velvoitetaan antamaan työtodistus.

Työtodistusasian valvontapyyntö otetaan käsittelyyn viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun se on saapunut työsuojeluviranomaiselle. Näet asiointipalvelussa asian käsittelyn etenemisen.

Huomaathan, että työsopimuslakia ei sovelleta viranhaltijoihin. Työsuojelun vastuualueiden toimivaltuudet palvelussuhdeasioissa perustuvat työsopimuslakiin (55/2001). Virkamies tai viranhaltija voi tarvittaessa kääntyä työtodistusasiassa oman ammattiliittonsa puoleen. Järjestäytymätön virkamies tai viranhaltija voi halutessaan olla yhteydessä oikeusaputoimistoon.

Tarvitsetko tukea palvelun käyttöön?

Työsuojeluviranomaisen asiointipalvelu on toteutettu osana aluehallintoviraston asiakaspalveluhanketta. Jos sinulla on teknisiä ongelmia esimerkiksi Suomi.fi-kirjautumisen tai selaimen käytössä, ota yhteyttä aluehallintoviraston asiakaspalveluun, puh. 0295 016 780 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@avi.fi.

Jos kysymyksesi koskee varsinaista asiaasi työsuojeluviranomaisen kanssa, esimerkiksi valvontapyynnön tekemistä, ota yhteyttä työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan, puh. 0295 016 620.

Annettuja velvoitteita koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä velvoitteet antaneeseen työsuojelutarkastajaan tai tarvittaessa alueelliseen työsuojeluviranomaiseen. Mainitse yhteydenotossasi velvoitteiden tiedot.

Asiointipalvelun kautta annetut tiedot tallennetaan työsuojeluviranomaisen asianhallintajärjestelmään ja/tai valvontatietojärjestelmään ja tietoja voidaan käyttää työsuojeluviranomaisen valvontatoiminnassa. Tallentaminen ei koske työturvallisuuden hallinnan arviointia Halmeri-menetelmällä.