Aika ajoin tehtävä työ

Luvat ja ilmoitukset - Aika ajoin tehtävä työ

Työaikalain perussäännön mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana. Poikkeavasta vuorokautisesta työajasta voidaan sopia valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Jos työ on laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön, työsuojeluviranomainen voi antaa luvan poiketa säännöllistä työaikaa ja vuorokausilepoa koskevista säännöksistä.

Hakeminen

Poikkeuslupaa aika ajoin tehtävään työhön haetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot. Hakemukseen tulee liittää työntekijöiden edustajan lausunto.

Mikäli lähetät hakemuksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää aluehallintoviraston suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Suojattu sähköposti

Lomake (pdf): Hakemus: Poikkeuslupa aika ajoin tehtävään työhön

Luvat ja ilmoitukset - Aika ajoin - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (872/2019)

  • 5 § yleistyöaika

  • 25 § vuorokausilepo

  • 39 § poikkeuslupa

Asiointi - luvat ja ilmoitukset - aika ajoin tehtava tyo - Muualla tyosuojelu.fissä