Laitehuoltotilan vaatimukset

Laitehuoltotilan vaatimukset_asbestipurkutyölupa

Asbestipurkutyössä käytettävien laitteiden pölyävä huolto ja puhdistus ovat asbestityötä ja se on tehtävä siihen tarkoitukseen varatussa tilassa.

Laitehuoltotilan on oltava erillinen, huoltotöihin soveltuva tila, joka on alipaineistettavissa siten, ettei ympäristöön pääse leviämään asbestipölyä. Jotta laitehuolto voidaan näin järjestää, on hakijalla oltava tilan alipaineistamiseen ja puhdistamiseen tarvittavat laitteet. Laitteiden huollosta voidaan myös tehdä huoltosopimus asbestipurkutyöluvan omaavan yrityksen kanssa.

Laitehuoltotilan rakenne

Laitehuoltotilan on oltava lämmin ja lujarakenteinen (levyrakenne, ei muoviseinä). Laitehuoltotilan lattian ja seinälevyjen on oltava pinnoitettu siten, että ne kestävät vesipesua. Pesun kestävä pinnoitus on oltava seinässä vähintään roiskekorkeudelle (1,5 m) lattiapinnasta.

Laitehuoltotilassa on oltava vesipiste ja viemäri. Viemäri on varustettava karkeasuodattimella, joka suodattaa tilojen pesuveden asbestijäämät. Viemärin karkeasuodatin on uusittava jokaisen tilassa suoritetun asbestityön jälkeen. Suodatettu pesuvesi voidaan kerätä myös erilliseen säiliöön. Laitehuoltotila on varustettava asbestista varoittavilla merkinnöillä.

Kolmijakoinen sulkutunneli

Kulku laitehuoltotilaan on järjestettävä kolmijakoisen sulkutunnelin kautta.

Korvausilman saanti osastoon on järjestettävä ensisijaisesti sulun kautta. Sulkutilan seinärakenteiden on oltava lujarakenteisia. Sulkutilojen väliset ovirakenteet, läppäovet, voidaan tehdä muovista. Sulun kautta tulevaa korvausilmaa ei saa tukkia kokonaan, vaikka osastointi olisi varustettu erillisellä korvausilma-aukolla.

Sulkutunnelin ovirakenteiden on oltava sellaiset, että ne sulkeutuvat tiiviisti mahdollisen alipaineistuksen vikaantumisen aikana ja estävät asbestikuitujen vapautumisen sulkutunnelin kautta.

Sulkutunnelin sisin osa on varustettava vaateimurilla ja jäteastialla. Vaateimurin käyttö, käynnistys ja sammutus on oltava mahdollista tehdä sulun sisimmässä osassa.

Sulkutunnelin keskimmäisessä osassa on oltava pesumahdollisuus, vähintään lavuaari juoksevalla vedellä, kiinteä vesipiste.

Sulkutunnelin uloimmassa osassa on oltava naulakko pitovaatteiden säilytystä varten.

Puhdistettavat ja huollettavat laitteet voidaan kuljettaa sulkutunnelin kautta, jos laitehuoltotilaa ei ole varustettu erillisellä ovella tätä tarkoitusta varten. Sulkutunnelin kunkin osan on oltava riittävä, vähintään 1 m²/osa, sulussa toimimisen varmistamiseksi.

Alipaine laitehuoltotilassa mitoitetaan siten, että tilan alipaine on vähintään 5 Pascalia, ympäröiviin tiloihin nähden. Huollettavien laitteiden puhdistusta varten on oltava kohdepoistoimuri. Kohdepoistoimuri voidaan toteuttaa keskuspölynimurityyppisesti vaateimurin kanssa.

Laitehuoltotilaan johtavien muiden kulkuaukkojen on oltava tiiviit ja lukittavissa laitehuoltotilasta käsin. Muut kulkuaukot tilaan on oltava lukittuna tilan ollessa likainen.

Laitehuoltotilan on oltava varustettavissa korvaavalla alipaineistajalla laitehuoltotilan oman alipaineistajan huollon ja puhdistuksen aikana.

Laitehuoltotilassa käytetyt ilmankäsittelylaitteet on tulpattava työn päätyttyä. Laitehuoltotilan ilmankäsittelylaitteiden toimintakuntoa on seurattava mittauksin vähintään kerran vuodessa.

Laitehuoltotila, sulkutunneli ja huoltotilan ilma on puhdistettava aina siellä suoritetun asbestityön jälkeen. Puhtaus todetaan visuaalisella katselmuksella, mikä on dokumentoitava esimerkiksi huoltotilapäiväkirjaan.