Merenkulku

Kaikille Suomen lipun alle tuleville aluksille on tehtävä käyttöönottotarkastus.

Kansainvälisen merityöyleissopimuksen mukaan kansainvälisessä liikenteessä olevilla aluksilla, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan yli 500, on oltava merityösertifikaatti. Sertifikaatin myöntää liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ja sen edellytyksenä on alukselle tehty työsuojelutarkastus.

Laivaisännän pitää tilata käyttöönotto- ja merityösertifikaattitarkastukset aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.
 

Lainsäädäntö

Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella (395/2012)

Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009)

  • 57 § katsastusasiakirjat sekä todistus- ja turvallisuuskirjat
  • 58 § väliaikainen todistus- tai turvallisuuskirja