Merenkulku

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku

Kaikille Suomen lipun alle tuleville aluksille on tehtävä käyttöönottotarkastus.

Kansainvälisen merityöyleissopimuksen mukaan kansainvälisessä liikenteessä olevilla aluksilla, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan yli 500, on oltava merityösertifikaatti. Sertifikaatin myöntää liikenne- ja viestintävirasto Traficom, ja sen edellytyksenä on alukselle tehty työsuojelutarkastus.

Laivaisännän pitää tilata käyttöönotto- ja merityösertifikaattitarkastukset aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella (395/2012)

Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009)

  • 57 § katsastusasiakirjat sekä todistus- ja turvallisuuskirjat
  • 58 § väliaikainen todistus- tai turvallisuuskirja