Käyttöönottotarkastus

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku - Käyttöönottotarkastus

Laivanisännän on huolehdittava siitä, että Suomen lipun alle siirtyvällä uudella tai käytetyllä aluksella tehdään käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksessa työsuojeluviranomainen varmistaa, että aluksen työ- ja asuintilat ovat säännösten ja määräysten mukaiset.

Käyttöönottotarkastus on tehtävä, jos mahdollista, ennen aluksen käyttöön ottamista, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa käyttöönottamisesta. Käyttöönottotarkastus on tehtävä uudelleen, jos aluksella tehdään olennaisia muutostöitä.

Käyttöönottotarkastuksen tilaaminen

Käyttöönottotarkastus tilataan puhelimitse tai sähköpostitse siltä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, jonka alueella tarkastus halutaan tehtävän. Yhteystiedot.

Käyttöönottotarkastus on maksullinen. Ulkomailla tehtävän käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen matkakulut peritään laivanisännältä.

Käyttöönottotarkastus ja merityösertifikaattia varten tehtävä työsuojelutarkastus voidaan suorittaa samalla käynnillä.

Merenkulku - Käyttöönottotarkastus - Lainsäädäntö