Merityösertifikaatti

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku - Merityösertifikaatti

Työsuojeluviranomainen tarkastaa aluksia, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan vähintään 500, jotta alukset voivat saada työsuojeluviranomaisen lausunnon perusteella myönnettävän merityösertifikaatin. Merityösertifikaatin myöntää liikenne- ja viestintävirasto Traficom, ja alukselle tehtävä työsuojelutarkastus on edellytys sertifikaatin myöntämiselle.

Sertifikaatti perustuu kansainvälisen työjärjestön ILO:n merityöyleissopimukseen, joka tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 2013. Merityösertifikaatti voidaan myöntää myös pienemmille aluksille laivanisännän hakemuksesta.

Merityösertifikaatti on voimassa enintään viisi vuotta. Alukselle on tehtävä välitarkastus vähintään kaksi tai enintään kolme vuotta ennen sitä vuosipäivää, jolloin merityösertifikaatin voimassaoloaika päättyy.

Suomi on sisällyttänyt kansalliseen lainsäädäntöönsä merityöyleissopimuksen (MLC 2006) pakottavat säännöt. Alustarkastuksilla suomalaisella aluksella velvoitetaan kansallisen lainsäädännön perusteella, ei merityöyleissopimuksen perusteella.

Tarkastuksen tilaaminen

Laivanisännän tulee tilata tarkastus merityösertifikaatin myöntämistä varten ja sen välitarkastus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueelta. Tarkastukset tulee tilata lomakkeella

  • aluksen kotipaikan mukaiselta aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta tai
  • aluksen reitin mukaan siltä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, jonka alueen satamaan alus liikennöi.

Laivanisäntä tai alus tilaa tarkastuksen esitäytetyllä tilauslomakkeella.

Tarkastusajankohdasta on hyvä sopia vähintään kuukautta ennen toivottua tarkastusajankohtaa, jonka jälkeen on varattava vielä kuukausi sertifikaatin saamiseen. Työsuojelutarkastaja vahvistaa alukselle ja/tai laivanisännälle tarkastusajankohdan ja tekee tarkastuksen kuukauden kuluessa tilauksesta.

Lisätietoa: Työsuojelutarkastus aluksella

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku - Merityösertifikaatti - Muualla verkossa