Työsuojelutarkastus aluksella

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku - Merityösertifikaatti - Työsuojelutarkastus aluksella

Työsuojelutarkastuksella on oltava läsnä aluksen päällikkö tai hänen edustajansa. Myös varustamon edustaja voi olla mukana tarkastuksella. Tarkastuskierroksella on yleensä läsnä tarkastettavan osaston esimies. Henkilöstön edustajan, tavallisesti työsuojeluvaltuutetun, edellytetään myös olevan läsnä tarkastuksella.

Tarkastuksen kesto

Tarkastus kestää tavanomaisessa rahtilaivassa noin neljä tuntia, isommissa aluksissa 4–6 tuntia ja suurissa matkustaja-aluksissa 1,5–2 päivää.

Tarkastuksella tarvittavat asiakirjat

 • Aluksen miehistöluettelo ja miehitystodistus (kopio)
 • Lääkärintodistukset
 • Työsopimukset ja mahdolliset harjoittelijasopimukset
 • Palkkalaskelmat ja mahdollinen työehtosopimus
 • Työaikakirjanpito, josta käyvät ilmi työ- ja lepoajat (sis. myös vahti- ja työvuoroluettelot)
 • Valaistus-, melu ja tärinämittaukset
 • Laivapäiväkirja
 • Ruokapäiväkirja
 • Työterveyshuoltosopimus, työterveyshuollon työpaikkaselvitys
 • Vakuutukset (laivaisännän vastuu)
 • Vaarojen arviointi ja selvittäminen
 • Kopio ILO:n merityöyleissopimuksesta (MLC 2006) ja ajantasainen lainsäädäntö
 • Todistus laiva-apteekin tarkastamisesta
 • Valitusmenettely aluksella

Tarkastuskertomus ja lausunto Traficomille

Tarkastuksesta laaditaan kuukauden kuluessa tarkastuskertomus, joka toimitetaan laivanisännälle.

Jos työsuojeluviranomainen ei totea merityösertifikaatin myöntämiselle estettä työsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, tarkastuksen perusteella annetaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomille sertifikaatin myöntämistä puoltava lausunto. Lausunto annetaan tiedoksi myös laivanisännälle.

Jos tarkastuksella havaitaan, että merityösertifikaattia ei voida myöntää esiin tulleiden puutteiden vuoksi, laivanisännän on poistettava tai korjattava puutteet.

Tarkastukset pyritään tekemään ensisijaisesti virka-aikana. Tarvittaessa niitä tehdään myös virka-ajan ulkopuolella.

Työsuojelutarkastus merityösertifikaatin myöntämiseksi tarvittavaa lausuntoa varten on maksuton. Jos tarkastus tapahtuu ulkomailla, laivanisännältä peritään matkakustannukset.