Työmaakohtainen nosturinkuljettajan lupa

Luvat ja ilmoitukset - Työmaakohtainen nosturinkuljettajan lupa

Nosturinkuljettajan työtä saavat Suomessa tehdä asianmukaisen suomalaisen ammattitutkinnon tai sen soveltuvan osan suorittaneet sekä henkilöt, jotka ovat saaneet luvan ulkomaisen tutkinnontunnustamisen tai työmaakohtaisen lupahakemuksen kautta. Tutkintojen tunnustamisen ja työmaakohtaiset luvat myöntää Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Nosturinkuljettajien ammattitutkinnoista on tarkempaa tietoa sivulla Koneet ja työvälineet > Kuljettajien pätevyys.

Työmaakohtaisen luvan hakeminen

Työnantaja voi hakea työpaikkakohtaista lupaa poiketa nosturinkuljettajan ammattitutkintovaatimuksista. Hakemuksen voi tehdä lomakkeella Lupahakemus työmaakohtaiseen nosturin kuljettamiseen (pdf). Hakemus toimitetaan kirjeitse tai sähköpostitse Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka osoitteet ovat sivulla Yhteystiedot > Etelä-Suomi.

Lupahakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Tiedot nosturinkuljettajasta (syntymäaika, kansalaisuus, kopio nosturinkuljettajakortista, selvitys nosturinkuljettajakoulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä sekä työhistoria nosturin kuljettamisen osalta)
  • Pääurakoitsijan tiedot
  • Työmaan osoite
  • Työn kesto (työn alkamis- ja päättymisaika)
  • Käytettävän nosturin tiedot
  • Laskutusosoite.

Vaadittavien ehtojen täyttyessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue myöntää luvan nosturin kuljettamiseen työmaan keston ajaksi, korkeintaan viideksi viikoksi. Lupahakemuksen käsittelystä peritään 200 euron maksu.

Luvat ja ilmoitukset - Työmaakohtainen nosturinkuljettajan lupa - Lainsäädäntö