Nuoret

Luvat ja ilmoitukset - Nuoret

Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Työ ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä tai kehitystä eikä haitata hänen koulunkäyntiään. Nuorten suojelemiseksi on laki ja sen perusteella annetut asetukset.   

Erityistapauksissa työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvan nuoria työntekijöitä koskevista säännöksistä. Työnantajan on haettava poikkeuslupa Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualuelta, joka käsittelee nuorten työntekijöiden työskentelyyn liittyvät poikkeusluvat koko Suomen alueella. Lupa on haettava hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Ennen luvan myöntämistä työtä ei saa aloittaa.

Hakeminen

Hakemus toimitetaan Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti osoitteella tyosuojelu.ita@avi.fi. Yhteystiedot.

Jos lähetät hakemuksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää aluehallintoviraston suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Suojattu sähköposti

Poikkeuslupaa voi hakea seuraavissa tapauksissa:

  1. Poikkeuslupa alle 14-vuotiaan henkilön työskentelyyn esiintyjänä ja avustajana taide- tai kulttuuriesityksissä

Työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvan alle 14-vuotiaan työskentelyyn tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- tai kulttuuriesityksissä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Työhön pitää olla erityinen syy, ja se ei saa vaarantaa lapsen turvallisuutta eikä haitata hänen terveyttään, kehitystään tai koulunkäyntiään.

Lomake: Poikkeuslupahakemus alle 14-vuotiaan osallistumiseksi kuvaus-, esiintymis- tai vastaaviin töihin

Lisätietoa: Työsuhde: Nuori työntekijä - Työsopimus ja ikä
 

  1. Poikkeuslupa nuoren työajasta ja sen sijoittamisesta, ylityöstä ja lepoajoista

Jos 14 vuotta täyttäneen nuoren ammatillinen kehitys tai muu tärkeä syy edellyttävät, että nuoren pitäisi saada tehdä työtä yli nuorten suojelemiseksi säädettyjen työaikarajoitteiden, työsuojeluviranomainen voi myöntää tähän poikkeusluvan.

Poikkeuslupa voidaan myöntää seuraaviin asioihin:

a. työtä tehdään koulutyön aikana muulloinkin kuin tilapäisesti

b. työtä tehdään koulutyön aikana muuten kuin kestoltaan lyhytaikaisena työsuorituksena

c. halutaan poiketa seuraavista nuorten työaikaehdoista:

  • säännölliseen työaikaan liittyvät rajoitukset
  • ylityön ja hätätyön teettäminen
  • enimmäistyöaika
  • työajan sijoittelu
  • päivittäinen lepoaika (ruokatauot) tai viikkolepo.

Hakeminen

Lupa anotaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Kuvaus-, esiintymis- tai vastaavissa töissä lupa voidaan hakea myös lomakkeella Poikkeuslupahakemus alle 14-vuotiaan osallistumiseksi kuvaus-, esiintymis- tai vastaaviin töihin.

Lisätietoa: Työsuhde: Nuori työntekijä - Työaika
 

  1. Poikkeuslupa nuorelle erityisten haitallisten töiden tekemiseen

Työsuojeluviranomainen voi sallia, että 16 vuotta täyttänyt nuori tekee erityisen haitallisiksi määriteltyjä töitä tilanteessa, joissa se on muutoin kielletty, jos se on välttämätöntä nuoren ammatillisen kehityksen kannalta. Ehtona on, että työ tehdään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön valvonnassa ja työnantaja varmistaa nuoren turvallisen työskentelyn asetuksen edellyttämällä tavalla.

Hakeminen

Lupa anotaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella.

         Lisätietoa: Työsuhde: Nuori työntekijä - Vaarallinen työ

Luvat ja ilmoitukset - Nuoret - Muualla tyosuojelu.fissä