Nuoret

Luvat ja ilmoitukset - Nuoret

Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Työ ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä tai kehitystä eikä haitata hänen koulunkäyntiään. Nuorten suojelemiseksi on laki ja sen perusteella annetut asetukset.   

Erityistapauksissa työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvan nuoria työntekijöitä koskevista säädöksistä. Työnantajan on haettava poikkeuslupa 1.1.2016 alkaen Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, joka käsittelee keskitetysti nuorten työntekijöiden työskentelyyn liittyvät poikkeusluvat koko Suomen alueella. Lupa on haettava hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Ennen luvan myöntämistä työtä ei saa aloittaa.

Poikkeuslupaa voi hakea seuraavissa tapauksissa:

  1. Poikkeuslupa alle 14-vuotiaan henkilön työskentelyyn esiintyjänä ja avustajana taide- tai kulttuuriesityksissä

Työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvan alle 14-vuotiaan työskentelyyn tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana esimerkiksi taide- tai kulttuuriesityksissä. Työhön pitää olla erityinen syy, ja se ei saa vaarantaa lapsen turvallisuutta eikä haitata hänen terveyttään, kehitystään tai koulunkäyntiään.

Hakeminen

Lomake: Poikkeuslupahakemus alle 14-vuotiaan osallistumiseksi kuvaus-, esiintymis- tai vastaaviin töihin

Hakemus toimitetaan Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Yhteystiedot.

Lisätietoa: Työsuhde: Nuori työntekijä - Työsopimus ja ikä

  1. Poikkeuslupa nuoren työajasta ja sen sijoittamisesta, ylityöstä ja lepoajoista

Jos 14 vuotta täyttäneen nuoren ammatillinen kehitys tai muu tärkeä syy edellyttävät, että nuoren pitäisi saada tehdä työtä yli nuorten suojelemiseksi säädettyjen työaikarajoitteiden, työsuojeluviranomainen voi myöntää tähän poikkeusluvan.

Poikkeuslupa voidaan myöntää seuraaviin asioihin:

a. työtä tehdään koulutyön aikana muulloinkin kuin tilapäisesti

b. työtä tehdään koulutyön aikana muuten kuin kestoltaan lyhytaikaisena työsuorituksena

c. halutaan ylittää jokin seuraavista nuorten työaikaehdoista:

  • säännölliseen työaikaan liittyvät rajoitukset
  • ylityön ja hätätyön teettäminen (15-vuotiaalle sallitun ylityömäärän, joka on 80 t/kalenterivuosi, lisäksi saa myöntää enintään 40 tuntia ylityötä kalenterivuodessa)
  • enimmäistyöaika (9 t/vrk ja 48 t/vk)
  • työajan sijoittelu
  • lepoajat (keskeytymättömän lepoajan on kuitenkin oltava 15 vuotta täyttäneellä 12 t/vrk ja alle 15-vuotiaalla 14 t/vrk).

Hakeminen

Lupa anotaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Yhteystiedot.

Lisätietoa: Työsuhde: Nuori työntekijä - Työaika

  1. Poikkeuslupa nuorelle erityisten haitallisten töiden tekemiseen

Työsuojeluviranomainen voi sallia, että 16 vuotta täyttänyt nuori tekee erityisen haitallisiksi määriteltyjä töitä, jos se on välttämätöntä hänen ammatillisen kehityksensä kannalta. Ehtona on, että työ tehdään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön valvonnassa ja työnantaja varmistaa, että valtioneuvoston asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä asetetut tavoitteet nuoren työntekijän suojelemiseksi toteutuvat.

Hakeminen

Lupa anotaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Yhteystiedot.

         Lisätietoa: Työsuhde: Nuori työntekijä - Vaarallinen työ

Luvat ja ilmoitukset - Nuoret - Muualla tyosuojelu.fissä