Työaika (vanhan lain mukaiset tilanteet)

Luvat ja ilmoitukset - Työaika - VANHA laki

Poikkeuslupa säännöllisestä työajasta poikkeamiseen

Huom! Työaikalaki uudistui 1.1.2020. Tämä sisältö on vanhan lain mukainen. Uuden lain mukaisen sisällön löydät täältä.

Työaikalain perussäännön mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana. Poikkeavasta viikoittaisesta työajasta voidaan sopia valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Työaika voidaan järjestää jaksotyönä työaikalaissa mainituilla aloilla. Käytettäessä jaksotyötä työaika on pääsäännön mukaan kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia.

Jos työ on laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön, työsuojeluviranomainen voi antaa luvan poiketa säännöllisestä työajasta.

Työsuojeluviranomainen voi myös antaa luvan järjestää työaika jaksotyöaikana sellaisissakin töissä, joita ei ole mainittu työaikalain jaksotyöaikaa koskevassa säännöksessä, mikäli se on välttämätöntä.

Hakeminen

Luvat anotaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot. Hakemukseen tulee liittää työntekijöiden edustajan lausunto.

Luvat ja ilmoitukset - Työaika - Lainsäädäntö - VANHA laki

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (605/1996)

  • 7 § jaksotyöaika
  • 14 § poikkeuksellinen säännöllinen työaika