Vuorotyö

Luvat ja ilmoitukset - Vuorotyö

Vuorotyön poikkeusluvat

Huom! Työaikalaki uudistui 1.1.2020. Tämä sisältö on vanhan lain mukainen.

Vuorotyössä vuorojen on vaihduttava säännöllisesti ja muututtava ennakolta sovituin ajanjaksoin. Yleensä vuorotyössä työvuorot seuraavat toisiaan välittömästi, mutta laki antaa mahdollisuuden myös enintään tunnin päällekkäisyyteen tai väliaikaan.

Vuoroja ei tarvitse olla kaikkina viikonpäivinä samaa määrää, eikä niiden tarvitse alkaa päivittäin samaan kellonaikaan.

Töiden tulee kaikissa vuoroissa olla samanlaista ja työntekijän on tehtävä eri vuoroja. Vuorojen vaihtumisen tulee olla ennalta sovittu ja työntekijöiden on tiedettävä ennakolta vuoron kesto.

Vuorotyöpoikkeuslupa

Työsuojeluviranomainen voi myöntää luvan poiketa siitä, mitä edellä olevat rajoitukset asettavat vuorotyölle. Se voi siten periaatteessa sallia esimerkiksi väljemmän määritelmän työvuorojen vaihtumiselle tai hyväksyä vuorotyöksi työaikajärjestelyn, jossa vuorot eivät muutu joidenkin työntekijöiden osalta lainkaan tai eivät ainakaan ennakolta sovituin ajanjaksoin.

Hakeminen

Vuorotyöpoikkeuslupaa haetaan kirjallisella hakemuksella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot.

Lomake (pdf): Poikkeuslupa vuorotyöhön

Luvat ja ilmoitukset - Vuorotyö - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (605/1996)

  • 27 § vuorotyö ja yövuorot jaksotyössä