Henkilöitä keskustelemassa Henkilöitä keskustelemassa

Tietoa meistä

Näkökulmia työsuojeluun -blogi

Blogin esittely

Tässä blogissa työsuojelutarkastajamme, juristimme ja viestijämme kertovat omasta työstään. Aiheet vaihtelevat laidasta laitaan, sillä työsuojeluviranomainen valvoo yli sataa työelämää säätelevää lakia. Myös äänensävyt luonnollisesti vaihtelevat, kun jokainen kirjoittaa asioista omasta näkökulmastaan. Mutta asian, eli suomalaisen työelämän, ytimessä ollaan jokaisessa blogitekstissä.

Huomaathan, että kommentit julkaistaan vasta tarkistuksen jälkeen. Asiattomia tai aiheeseen liittymättömiä kommentteja emme julkaise.

Uutisarkisto

 • Laura Mäkilä 1.3.2022 (1)
  Yhteisellä työpaikalla työskentelee useiden työnantajien edustajia, esimerkiksi kunnan viranhaltijoita ja palveluyrittäjiä. On tärkeää, että kaikki työntekijät ovat tietoisia toisistaan ja keskinäinen viestintä toimii. Näin voidaan ehkäistä työtapaturmia ja edistää työturvallisuutta. Kaupunkien ja ...
 • Laura Mäkilä 1.3.2022 (0)
  På en gemensam arbetsplats arbetar representanter för flera arbetsgivare, till exempel kommunala tjänsteinnehavare och serviceföretagare. Det är viktigt att alla arbetstagare är medvetna om varandra och att den ömsesidiga kommunikationen fungerar. På så sätt kan man förebygga olycksfall i arbetet oc ...
 • Tomi Lappalainen 24.11.2021 (0)
  Joka vuosi aiheutuu tapaturmia, jotka johtuvat työvälineistä, joiden lakisääteinen tarkastus on laiminlyöty. Näiden tapaturmien inhimillinen hinta voi olla korvaamaton ja taloudellisen laskun maksajaksi joutuu usein työnantaja. Vuoden 2009 alkuun saakka oli täysin hyväksyttyä, että työnantajan päte ...
 • Aki Eriksson 3.11.2021 (0)
  Työsuojelutarkastajat törmäävät entistä useammin valvontatyössä itsenäisiin ammatinharjoittajiin, itsensä työllistäjiin, toiminimiyrittäjiin. Nimikkeitä on useita, mutta kutsutaan heitä tässä kevytyrittäjiksi. Yrittäjyyden tukeminen on kannustettavaa, mutta siirtyminen työsuhdetyöstä yksinyrittämise ...
 • Kati Tikkanen 11.10.2021 (0)
  Työnantajalla on lainsäädännön sanelemana vastuu työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työpaikalla. Työnantajan edustajilla ei usein kuitenkaan ole käytännössä mahdollista tunnistaa kaikkia vaaroja työpaikalla ja valvoa kaikkea mitä työssä tapahtuu. Työnantajan onkin annettava vastuuta n ...