Tulos- ja runkosopimukset

Julkaisut - Tulos- ja runkosopimukset

Runkosuunnitelma 2016–2019

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määrittelee aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toiminnan tavoitteet runkosuunnitelmalla neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2016-2019 (pdf-tiedosto)

Työympäristöanalyysi 2016–2019

STM:n työsuojeluosasto (nykyisin työ- ja tasa-arvo-osasto) on yhteistyössä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden kanssa laatinut valtakunnallisen työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysin, jota ministeriö hyödyntää määritellessään runkosuunnitelmaa 2016–2019 varten yleisellä tasolla kantansa valvottaviin asioihin ja valvonnan kohdentamiseen.

Työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysi runkokaudelle 2016–2019 (pdf-tiedosto)

Tulostavoitteet vuosille 2016–2019 ja tarkennetut tulostavoitteet vuodelle 2019

STM ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ovat sopineet tässä tulossopimuksessa vuosille 2016–2019 ja vuodelle 2019 asetetuista tulostavoitteista ja resursseista.

Tulostavoitteet vuosille 2016-2019 ja tarkennetut tulostavoitteet vuodelle 2019 (pdf-tiedosto)

Vanhemmat aineistot

Alle on koottu pdf-tiedostoina vanhempia suunnitelma- ja sopimusaineistoja.

Tulostavoitteet vuosille 2016-2019 ja tarkennetut tulostavoitteet vuodelle 2018

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2012-2015

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Runkosopimus 2012-2015 Tulossopimus 2015
Itä-Suomen aluehallintovirasto Runkosopimus 2012-2015 Tulossopimus 2015
Lounais-Suomen aluehallintovirasto Runkosopimus 2012-2015 Tulossopimus 2015
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Runkosopimus 2012-2015 Tulossopimus 2015
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Runkosopimus 2012-2015 Tulossopimus 2015
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tulossopimus 2017
Itä-Suomen aluehallintovirasto Tulossopimus 2017
Lounais-Suomen aluehallintovirasto Tulossopimus 2017
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tulossopimus 2017
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Tulossopimus 2017

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintakertomuskannaotto 2015