Messut - TTHP2019 - Teksti

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely sai kiitosta

Työsuojeluviranomaisen kehittämä Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely keräsi kiitosta työterveyshuollon moniammatillisilla koulutuspäivillä. Kyselymenetelmä voi toimia työpaikalla yhtenä apuvälineenä, kun työpaikalla tunnistetaan työpaikan psykososiaalisia kuormitustekijöitä.

– Psykososiaalinen kuormitus on aihe, joka on edelleen hyvin ajankohtainen mutta myös haastava työterveyshuollon näkökulmasta. Tästä syystä kaikki apuvälineet aiheeseen liittyen ovat hyvin tervetulleita, kertoo koulutuspäivistä tarkastaja Johanna Pulkkinen.

Kyselyllä saadaan yleiskuva työntekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työpaikalla esiintyvistä haitallisista psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Kysely on tehty työsuojeluvalvonnan apuvälineeksi, mutta työpaikat voivat käyttää sitä myös itse.

Työterveyshuollon moniammatillisen koulutuspäivän järjesti Suomen Työterveyshoitajaliitto, Suomen Työterveyslääkärit ry, Suomen Fysioterapeuttiliitto ja Suomen Psykologiliitto. Työsuojeluviranomaisella oli tapahtumassa oma neuvontapiste.

- Työterveyshuollon uudistettu Sininen kirja ja siihen liittyen lakisääteiset terveystarkastukset herättivät myös keskustelua, kertoo Johanna Pulkkinen.

Työsuojeluviranomaisen valvonta kohdistuu työnantajan velvollisuuteen järjestää ja toteuttaa lakisääteinen työterveyshuolto.

Lue lisää:

Tiedote 12.11.2019: Työterveyshuollon etäpalvelusta on sovittava työnantajan ja työterveyshuollon kesken

Verkkouutinen 15.11.2019: Työterveyshuollon ammattilaiset kiittelivät Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyä

Messut - TTHP2019 - Twiitit