Työsuojeluviranomaisen toiminta

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Yleistä

Työsuojeluviranomainen on jaettu aluehallintovirastossa viiteen työsuojelun vastuualueeseen. Työsuojelun vastuualueilla valvomme alueellisesti työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. 

Valvonnan lisäksi annamme ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Työsuojeluviranomaisena meillä on neljä tehtävää:

  • vastaamme asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta 
  • selvitämme vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimimme niiden ehkäisemiseksi 
  • suoritamme tuotevalvontaa 
  • osallistumme työrikosten käsittelyyn.

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa eli työsuojelun valvontalaissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työturvallisuutta ja työsuhdetta sekä muiden työsuojelua koskevien säännösten noudattamista. Laissa säädetään myös menettelystä, kun valvomme työnantajan ja työntekijöiden välistä työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla.

Teemme työsuojeluasioissa tiivistä yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.

Valvontaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto antaa työsuojeluvalvonnasta ohjeita, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Ohjeet valmistellaan työsuojelun vastuualueiden sekä työ- ja tasa-arvo-osaston yhteistyönä ja valmistelun aikana kuullaan myös keskeisiä sidosryhmiä.

Nelivuotisessa runkosuunnitelmassa ”Tervettä työtä – Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2020-2023” kuvataan työsuojeluvalvonnan visio sekä määritellään toiminnalle strategiset tavoitteet. Strategisten tavoitteiden pohjalta määritellään tavoitteet nelivuotiskaudelle sekä kunkin vuoden toiminnalliset tulostavoitteet. Tulostavoitteet kirjataan valtakunnalliseen kaikkien työsuojelun vastuualueiden sekä sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston väliseen tulossopimukseen. Vuodelle 2020 laaditussa tulossopimuksessa kuvattiin myös nelivuotiskauden tavoitteet.

Runkosuunnitelman tavoitteiden sisältöön ovat vaikuttaneet erityisesti STM:n strategia sekä strategiaa täsmentävät työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset 2030, Sanna Marinin hallituksen ohjelma sekä työelämän toimintaympäristöstä tehty analyysi.

Materiaalia aikaisemmilta vuosilta:

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Muualla Tyosuojelu.fissä