Ajankohtaista työsuojelun kehittämisestä

Työsuojelun kehittäminen

Työsuojeluviranomainen kehittää psykososiaalisen työkuormituksen kyselymenetelmää valvonnan apuvälineeksi

Psykososiaalisen työympäristön epäkohtia voi harvoin työpaikkatarkastuksella havainnoida. Siksi työsuojeluvalvonnan tueksi tarvitaan apuväline, jolla selvitetään, esiintyykö työpaikalla haitallista psykososiaalista kuormitusta, ja paikannetaan työn haitallisia psykososiaalisia kuormitustekijöitä.

Työsuojeluviranomainen käynnisti toukokuussa 2018 kehittämishankkeen, jossa laaditaan arviointimenetelmä apuvälineeksi psykososiaalisen kuormituksen työsuojeluvalvontaan. Kehitettävä menetelmä on sisällöltään työpaikan työntekijöille suunnattu kysely. Kyselyn tulos toimii tukena, kun työsuojelutarkastaja arvioi, onko työnantaja noudattanut psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä säännöksiä.

Kyselyä pilotoidaan työsuojeluvalvonnassa

Kyselymenetelmä pilotoidaan noin sadalla työsuojelutarkastuksella alkuvuonna 2019. Pilotointiin osallistuu tarkastajia kaikilta työsuojelun vastuualueilta. Tarkastuksilla käytettävä kysely löytyy tästä. Pilotoinnissa selvitetään, miten kyselymenetelmä toimii valvonnan työkaluna.

Pilotoinnissa selvitetään myös työpaikkojen näkemyksiä ja kokemuksia kehitettävästä menetelmästä. Kehittämishankkeen tavoitteena on, että kyselymenetelmän tulos selkeyttää työpaikoille, mitä työn psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan sekä tuottaa helposti ymmärrettävää tietoa, jota työpaikka voi hyödyntää työolojen parantamiseen. Tarkoitus on, että myös työpaikat voivat itse käyttää arviointimenetelmää psykososiaalisten työolojen havainnointiin esimerkiksi yleisenä työyhteisön tilan seuranta- tai arviointivälineenä.

Kehittämistyössä hyödynnetään asiantuntijoita

Kehittämishankkeen ulkopuoliseksi toteuttajaksi on kilpailutuksella valittu Työterveyslaitos. Kyselymenetelmän kehittämiseen osallistuvat useat Työterveyslaitoksen asiantuntijat.

Asiantuntijatyötä tukee ja ohjaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet ovat:

Kaarina Myyri-Partanen, ESAVI, puheenjohtaja
Keijo Päivärinta, ESAVI, varapuheenjohtaja
Jenny Rintala, ESAVI, hankekoordinaattori
Erkki Auvinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Päivi Lanttola, Valtion työmarkkinalaitos
Anne Mironen, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Merja Rusanen, KT Kuntatyönantajat
Hanna-Maija Kause, Akava ry
Auli Rytivaara, Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
Hannele Jurvelius, Sosiaali- ja terveysministeriö
Jaana Vastamäki, Sosiaali- ja terveysministeriö
Jarna Savolainen, Työturvallisuuskeskus

Kyselymenetelmä valmistuu 30.6.2019 mennessä. Uudella arviointimenetelmällä on tarkoitus korvata nyt käytössä oleva Valmeri-työolokysely psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa.


Lisätietoa kehittämishankkeesta:
Hankekoordinaattori Jenny Rintala, ylitarkastaja, Etelä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue, Puh. 02950 16345, etunimi.sukunimi@avi.fi