Työsuojelun kehittäminen

Ajankohtaista työsuojelun kehittämisestä

Työsuojelun kehittämisellä tarkoitetaan usein työhyvinvoinnin edistämistä. Työhyvinvointi puolestaan tarkoittaa sitä, että työntekijä ja työyhteisö työskentelevät osaavasti ja tuottavasti turvallisessa ja terveellisessä työssä, hyvin johdetussa organisaatiossa kokien työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi sekä elämän hallintaa tukevaksi.

- Työsuojelun kehittämiselle tai työhyvinvoinnin edistämiselle on monta perustelua. Ensiksi, turvalliset ja terveelliset työolot ovat asia, johon työntekijöillä on Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukainen oikeus. Toiseksi, Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden asiana on parantaa työympäristöä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi, mitä Euroopan unioni tukee ja täydentää. Unohtaa ei sovi sitäkään, että Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta, arvioi ylijohtaja Leo Suomaa.

Oheinen sosiaali- ja terveys ministeriön työsuojeluosaston tekemä julkaisu tekee asiat näkyviksi.

Ajankohtaista työsuojelun kehittämisestä