Yhteiset työpaikat

Yhteiset työpaikat – tutkimus-, valvonta- ja viestintähanke 2016–2019

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, tällöin työn suorittajien työturvallisuuden hallinta ja toimintojen yhteensovittaminen on normaalia vaativampaa. Kun työpaikka on yhteinen, siitä seuraa työnantajille ja itsenäisille työn suorittajille omat roolinsa ja työturvallisuusvastuunsa.

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää yhteiset työpaikat -käsite ja tunnistaa yhteisiin työpaikkoihin liittyviä erityispiirteitä, joita ovat esimerkiksi työsuojelun vastuut, eri toimijoiden roolit ja keskinäiset suhteet sekä tiedon kulku. Karkeasti määriteltynä yhteisestä työpaikasta on kyse silloin, kun töiden vaarat ovat yhteiset ja joku työnantajista on sellaisessa asemassa, että käyttää pääasiallista määräysvaltaa työntekopaikalla.

Hanke sisältää työsuojelun valvontaa, tutkimusta ja viestintää.

Hankkeessa rakennetaan ja arvioidaan valvontaotteita eri toimialojen yhteisille työpaikoille. Hankkeen valvonta keskittyi vuonna 2016 teollisuuden kunnossapitotyömaihin, vuonna 2017 teollisuuden kunnossapitotyömaiden valvonta jatkui ja lisäksi valvottiin teollisuusrakentamista. Vuonna 2018 valvontaa kohdistetaan teollisuuden kunnossapitotyömaihin, teollisuusrakentamiseen ja palvelualan yhteisille työpaikoille.

Hankkeessa ovat mukana kaikki aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueet. Hanketta koordinoi Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue.

Hankkeen esittelyvideo

Lue lisää:
Hankesuunnitelma
Hankkeen esittelydiat

Tutkimus

Hankkeen yhteydessä on tehty vuonna 2017 tutkimus, jossa on pyritty selvittämään millä toimialoilla esiintyy erityisen työn teettämisen tilanteita ja miten nämä erityisen työn teettämisen tilanteet toteutuvat käytännössä eri toimijoiden näkökulmasta.

Tavoitteena oli myös saada selville, millaisia erityispiirteitä, ilmiöitä, haasteita, ja erityistilanteita yhteisiin työpaikkoihin liittyy. Myös yhteisillä työpaikoilla tapahtuvien tapaturmien tilaa on tarkasteltu tilastojen ja muun julkaistun tiedon valossa. Tutkimuksen tuottama raportti koostuu kirjallisuuskatsauksesta, joka pyrkii antamaan kokonaiskuvan yhteisiin työpaikkoihin liittyvästä aiemmin toteutetusta tutkimuksesta, sekä työn empiirisen osion toteuttamisen kuvauksesta ja sen tuottamista tuloksista.

Tutkimus (selattava versio)

Tutkimus (PDF)

Viestintä

Työpaikkatiedote 13/2018: Yhteinen työpaikka

Tiedote 24.1.2018: Vaarojen torjunta ja arviointi ontuu yhteisillä työpaikoilla

Tiedote 17.11.2017: Yhteisten työpaikkojen työsuojelun haasteista tutkimus

Tiedote 15.2.2017: Yhteisten työpaikkojen työsuojelu toimii isoilla työpaikoilla

Juttu Telma-lehti: 12.9.2016: Yhteiset työpaikat-hanke

Twiitti 13.9.2018

Twiitti 30.8.2018

Twiitti 23.8.2018:

Twiitti 19.6.2018:

Twiitti 27.3.2018:

Yhteinen katto ei tee yhteistä työpaikkaa, vaan yhteiset vaarat!
Ei mutulla, vaan tutkitusti #työsuojelu’a: https://t.co/UZ7fjmWJWP#työturvallisuus #työterveys #yhteinen_työpaikka pic.twitter.com/WDoU743S9E

— Työsuojeluhallinto (@tervettatyota) 27. maaliskuuta 2018

Twiitti 23.2.2018: