Sisältöjulkaisija

Kuinka monta peräkkäistä määräaikaista työsopimusta vuokratyössä voidaan solmia?
Kuinka monta peräkkäistä määräaikaista työsopimusta vuokratyössä voidaan solmia?

Vuokratyö

Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä aina, kun siihen on...

Työpaikallani tapahtuu paljon tapaturmia. Voidaanko tapaturmia ehkäistä ennakolta?
Työpaikallani tapahtuu paljon tapaturmia. Voidaanko tapaturmia ehkäistä ennakolta?

Onnettomuuksien ehkäisy

Kyllä. Työtapaturmia voidaan ehkäistä työhön...

Kuinka minun tulee toimia, jos havaitsen työssäni tapaturmariskin, vaikka tapaturmaa ei vielä olisi sattunut?
Kuinka minun tulee toimia, jos havaitsen työssäni tapaturmariskin, vaikka tapaturmaa ei vielä olisi sattunut?

Onnettomuuksien ehkäisy

Ilmoita havaitsemasi...

Työnantaja vaatii käyttämään suojalaseja. En halua käyttää niitä, koska silmälasini huurtuvat suojalasien alla. Onko suojalaseja pakko käyttää?
Työnantaja vaatii käyttämään suojalaseja. En halua käyttää niitä, koska silmälasini huurtuvat suojalasien alla. Onko suojalaseja pakko käyttää?

Suojaimet työssä
...

Työnantaja vaatii käyttämään suojalaseja. En halua käyttää niitä, koska silmälasini huurtuvat suojalasien alla. Onko suojalaseja pakko käyttää?
Työnantaja vaatii käyttämään suojalaseja. En halua käyttää niitä, koska silmälasini huurtuvat suojalasien alla. Onko suojalaseja pakko käyttää?

Opetus ja ohjaus
...

Tilaamme sopimuspuolelta puhelimitse pieniä töitä säännöllisesti. Tilauksista ei tehdä kirjallisia sopimuksia. Yksittäisten tilausten arvot jäävät alle 9 000 euron raja-arvon. Pitääkö meidän hankkia tilaajavastuuselvitykset?
Tilaamme sopimuspuolelta puhelimitse pieniä töitä säännöllisesti. Tilauksista ei tehdä kirjallisia sopimuksia. Yksittäisten tilausten arvot jäävät alle 9 000 euron raja-arvon. Pitääkö meidän...

Pitääkö ulkomaisen yrityksen hankkia selvitykset, jos se Suomessa käyttää vuokratyöntekijöitä ulkomaisesta vuokratyöyrityksestä?
Pitääkö ulkomaisen yrityksen hankkia selvitykset, jos se Suomessa käyttää vuokratyöntekijöitä ulkomaisesta vuokratyöyrityksestä?

Tilaajavastuu

...

Pitääkö tilaajavastuuselvitykset hankkia kolmen kuukauden välein?
Pitääkö tilaajavastuuselvitykset hankkia kolmen kuukauden välein?

Tilaajavastuu

Ei tarvitse. Selvitykset tulee hankkia ennen sopimuksen solmimista. Jos...

Ostamme ulkopuoliselta yritykseltä tuotantolaitokseemme uuden koneen asennettuna. Koneen arvo on noin 50 000 euroa. Yritys tulee asentamaan laitteen toimitiloihimme. Asennus kestää vain kaksi päivää. Pitääkö meidän hankkia tilaajavastuuselvitykset?
Ostamme ulkopuoliselta yritykseltä tuotantolaitokseemme uuden koneen asennettuna. Koneen arvo on noin 50 000 euroa. Yritys tulee asentamaan laitteen toimitiloihimme. Asennus kestää vain...

Ostamme kansainvälisiä kuljetuspalveluita alihankkijaltamme. Kuljetukset lähtevät Suomesta, mutta päättyvät ulkomaille. Miten tilaajavastuulain soveltamisen raja-arvo lasketaan tällaisten sopimusten osalta?
Ostamme kansainvälisiä kuljetuspalveluita alihankkijaltamme. Kuljetukset lähtevät Suomesta, mutta päättyvät ulkomaille. Miten tilaajavastuulain soveltamisen raja-arvo lasketaan tällaisten...

Onko maatila tilaajavastuulain tarkoittama tilaaja? Pitääkö maatilan hankkia tilaajavastuuselvitykset, jos se tekee vuokratyö- tai alihankintasopimuksia?
Onko maatila tilaajavastuulain tarkoittama tilaaja? Pitääkö maatilan hankkia tilaajavastuuselvitykset, jos se tekee vuokratyö- tai alihankintasopimuksia?

Tilaajavastuu
...

Olemme tekemässä alihankintasopimusta. Sopimuskumppani on toimittanut tilaajavastuuselvitykset. Kaupparekisteriote on päivätty 1.1.2009. Pitääkö meidän hankkia uudempi selvitys?
Olemme tekemässä alihankintasopimusta. Sopimuskumppani on toimittanut tilaajavastuuselvitykset. Kaupparekisteriote on päivätty 1.1.2009. Pitääkö meidän hankkia uudempi selvitys?

...

Olemme tehneet sopimuksen rakennustyöstä. Sopimuskumppaniyritys on toiminut jo 20 vuotta, eikä meillä ole syytä epäillä lakisääteisten velvoitteiden laiminlyöntiä. Olemme aiemminkin tehneet yhteistyötä saman sopimuskumppanin kanssa. Pitääkö tilaajavastuuselvitykset silti hankkia?
Olemme tehneet sopimuksen rakennustyöstä. Sopimuskumppaniyritys on toiminut jo 20 vuotta, eikä meillä ole syytä epäillä lakisääteisten velvoitteiden laiminlyöntiä. Olemme aiemminkin tehneet...

Olemme solmineet alihankintasopimuksen rakennustöistä työmaalla. Pitääkö tilaajavastuuselvitykset hankkia, vaikka sopimuspuolella ei ole lainkaan työntekijöitä?
Olemme solmineet alihankintasopimuksen rakennustöistä työmaalla. Pitääkö tilaajavastuuselvitykset hankkia, vaikka sopimuspuolella ei ole lainkaan työntekijöitä?

...

Millaista yritystä voidaan pitää vakiintuneena?
Millaista yritystä voidaan pitää vakiintuneena?

Tilaajavastuu

Yritys voi olla tilaajavastuulain tarkoittamalla tavalla toiminnaltaan vakiintunut, jos yritys...

Millainen on tilaajavastuulain edellyttämä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta?
Millainen on tilaajavastuulain edellyttämä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta?

Tilaajavastuu

Sopimuspuoli laatii itse selvityksen työhön...

Käytämme palvelua, josta tilaaja voi itse hankkia raportin sopimuskumppanin velvoitteiden hoidosta. Riittääkö, että tilaajavastuuselvitykset sisältävän raportin katsoo palvelusta, vai pitääkö raportti tulostaa?
Käytämme palvelua, josta tilaaja voi itse hankkia raportin sopimuskumppanin velvoitteiden hoidosta. Riittääkö, että tilaajavastuuselvitykset sisältävän raportin katsoo palvelusta, vai...