Yhteystiedot

Yhteystiedot - Yleistä

Työsuojeluviranomaisten yhteinen valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620 neuvoo ja ohjeistaa työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Palvelemme arkisin klo 9:00–15:00. Lisätietoa puhelinneuvonnasta ja sen aukiolopoikkeukset Puhelinneuvonta-sivulla.

Asioidaksesi kirjeitse, sähköpostitse tai muuten sinun tulee ottaa yhteyttä sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen, jonka toimialueella työpaikkasi sijaitsee.

AVI-vastuualueiden yhteystiedot

Vastuualueiden yhteystiedot

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet

Yhteystiedot - Viestintä, näyttely ja STM

Viestintä

Tiedotusvälineiden yhteydenotot:
Työsuojelun vastuualueiden valtakunnallinen viestintä
Mediapalvelunumero 0295 018 546, sähköposti tyosuojelu.viestinta@avi.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto

Työ- ja tasa-arvo-osaston yhteystiedot ovat sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelussa.