Haittojen vähentäminen

Fyysinen kuormitus - Näyttöpäätetyö - Riskien vähentäminen näyttöpäätetyössä

Työolojen arviointi

Työnantajan on arvioitava näyttöpäätetyön vaarat selvittämällä epäkohdat työntekijän terveyden ja turvallisuuden kannalta. Erityisesti on otettava huomioon mahdollisesti näölle aiheutuvat vaarat sekä haitallinen fyysinen ja psykososiaalinen kuormitus. Työnantajan on hyvä tehdä arviointi yhteistyössä työntekijöiden, työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi on tärkeää, että näyttöpäätetyötä tekevä henkilö on itse aktiivinen työpisteensä kehittämisessä ja korjaamisessa. Selvityksen perusteella työnantajan on toimittava niin, että työstä ja työpisteistä ei aiheudu terveysvaaraa. Epäkohtia voidaan poistaa muun muassa kalusteiden oikealla mitoituksella sekä laitteiden ja kalusteiden oikealla sijoittamisella.

Työasento

Hyvän työasennon ominaisuudet näyttöpäätetyötä tehtäessä.

 

Hyvässä asennossa näyttöpäätetyössä

  • tuolin selkänoja tukee ristiselkää  
  • näyttöpääte on sopivalla etäisyydellä kohtisuoraan edessä ja katseen vaakatason alapuolella  
  • kyynärvarret tukevat joko pöytään tai tuolin käsinojiin, jolloin hartiat ovat rentoina  
  • jalat ovat tukevasti lattialla tai jalkatuella.

Näyttöpäätetyötä tehtäessä on hyvä välillä vaihtaa asentoa.

Yksipuolista kuormitusta voi pyrkiä vähentämään esimerkiksi venyttelemällä, lepuuttamalla silmiä, tekemällä välillä muita tehtäviä ja järjestelemällä tehtäviä niin, että tuolista joutuu välillä nousemaan ylös. Esimerkiksi tulostimen sijoittaminen kauemmas työpisteestä on usein hyvä ratkaisu.

Laitteet ja kalusteet

Työtuoli

Työtuolin on oltava tukeva, mukava ja hyvä istua. Tuolia pitää voida säätää helposti, ja sen on  annettava tukea erilaisissa työasennoissa.

Hyvän työtuolin ominaisuuksia

• istujan mittojen mukaisuus, mikä mahdollistaa tuen erilaisissa työasennoissa
• riittävä istuinkorkeuden säätövara
• selkänojan korkeuden ja kaltevuuden säädettävyys niin, että noja tukee lanne-ristiselkää
• riittävä istuinpinnan syvyyden säätömahdollisuus
• istuimen kaltevuuden säädettävyys, mikä mahdollistaa eri asennoissa istumisen
• käsinojien säädettävyys niin, että niitä pystyy käyttämään luontevasti työtilanteessa.

Muu näyttöpäätetyön ergonomia

Näyttöpäätetyön ergonomiaan sisältyy lisäksi monia tekijöitä, joiden oikeilla valinnoilla voidaan ennaltaehkäistä näyttöpäätetyöstä aiheutuvaa haitallista kuormitusta. Näitä ovat esimerkiksi

• työtilan ja työpisteen sijoittelu ja järjestys
• työpisteen valaistus, lämpötila ja ääniympäristö
• kuvaruutu, näppäimistö ja hiiri
• työtaso
• näön ja silmien tarkastus, erityistyölasit (näyttöpäätelasit)
• opetus ja ohjaus.