Korjausrakentamisen valtakunnallinen valvontahanke 2016-2017

Korjausrakentaminen on työturvallisuuden kannalta haastavaa työtä ja siinä korostuvat muun muassa kemiallisista altisteista johtuvat terveysongelmat. Myös asbestilainsäädännön uudistuminen on vaikuttanut alan työsuojeluun.

Työsuojeluhallinnon kaksivuotisen korjausrakentamisen valtakunnallisen valvontahankkeen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa terveysvaaraa ja -haittaa työpaikoilla. Lisäksi hankkeella pyritään siihen, että rakennusalalla osattaisiin suorittaa työturvallisuussäädösten edellyttämällä tavalla kemiallisten tekijöiden vaarojen selvittämistä ja arviointia.

Valvonnan kohdentaminen

Korjausrakentamishankkeessa työsuojeluvalvontaa kohdennetaan pinnoite- ja purkutöitä tekevin yrityksiin. Pinnoiteyrityksien valvonnassa keskitytään erityisesti putki- ja lattiapinnoituksia tekeviin yrityksiin. Putki- ja lattiapinnoituksessa kemiallista altistumista aiheuttavat muun muassa epoksi-, akryyli- ja uretaanipinnoitteet. Purkutyöyritysten osalta valvontaa suunnataan asbestipurkutyötä sekä muita purkutyötä tekeviin yrityksiin.

Lisäksi työsuojeluvalvontaa suunnataan yrityksiin, jotka toimivat edellä mainituissa töissä päätoteuttajina.

Toteutus

Tarkastustoimintaa toteutetaan jokaisella työsuojelun vastuualueella kahden vuoden aikana.

Tarkastuksia tehdään yrityskohtaisina sekä työmaakohtaisina tarkastuksina. Yrityskohtaisia tarkastuksia tehdään asbesti-, lattia- ja putkipinnoitus-, purku- ja päätoteuttajayrityksiin. Työmaatasolla tarkastuksia voidaan kohdentaa aliurakoitsijan tai päätoteuttajan ohella myös rakennuttajaan tilanteen niin vaatiessa. Tarkastuksia tehdään niin järjestäytymättömiin kuin järjestäytyneisiin työnantajiin ja heidän työmailleen.

Asbestin osalta valvontaa suoritetaan yrityskohtaisena valvontana, jonka jälkeen tehdään tarkastukset tarvittaessa työkohteisiin.

Hanketta koordinoi Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue. Hankevetäjänä toimii ylitarkastaja Jari Nykänen. Yhteydenotot sähköpostitse etunimi.sukunimi@avi.fi.

Lue lisää:
Asbesti
Hankesuunnitelma (pdf)
Hankkeen esittelydiat (pdf)

Viestintä

Työpaikkatiedote 1/2017: Rakennuttajan velvollisuudet rakennustyömaalla

10.10.2016 tiedote:
Rakentamisessa käytettävät kemikaalit voivat aiheuttaa vakavan terveysvaaran

21.10.2016 verkkouutinen:
Työsuojeluhallinnolla ja Tukesilla yhteinen osasto FinnBuild 2016 -messuilla

1.2. 2017: verkkouutinen:
Korjausrakentamisen työturvallisuus esillä Asumisen ja rakentamisen Asta-messuilla

2.2.2017: tiedote:
Korjausrakentamisen työturvallisuudessa paljon kehitettävää

7.2.2017: verkkouutinen
Työturvallisuus kiinnosti asumisen ja rakentamisen messuilla

Kalenteri 2017: Asiaa rakentamisen kemikaaliturvallisuudesta

Julkaisuja

Näkyvä varoitusvaatetus

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Siirrettävät henkilönostimet

Kapeat kaivannot

Linkkejä

Rakennusteollisuus RT
Rakennusliitto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES