Talonrakennusalan valvonta

Rakennusala - Talonrakennusalan valvonta

Asbestiyritysten valvonta

Asbestia koskevan lainsäädännön muutos on vireillä. Työsuojeluhallinto varautuu tekemään mahdollisiin asbestipurkulupiin liittyvät tarkastukset, joilla selvitetään yritysten kyky ja mahdollisuudet tehdä asbestipurkutöitä. Koordinaatioryhmä laatii tulkinnat asbestilainsäädännön soveltamiseen liittyvistä asioista.

Elementtirakentamisen työturvallisuus

Betoni- ja teräselementtirakentamisen valvonnan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että koko elementtirakentamisen ketjussa huolehditaan työturvallisuudesta. Valvonnan kohteina ovat elementtitehtaiden osalta velvoitteet, jotka liittyvät elementtien kuljetukseen, varastointiin ja asennukseen. Tarkastuksilla valvotaan kuormien purkua, varastointia ja elementtien asennuksen työturvallisuutta. Valvonnan kohteena on myös suunnittelijoiden ja rakennuttajien toiminta, joka liittyy elementtirakentamisen suunnitteluun. Tarkastuksia tehdään sekä yrityksiin että työmaille. Valtakunnallisesti suunniteltuun valvontaan ei kuulu puuelementtirakentaminen.

Pientalorakentajien valvonta

Pientalorakentamiseen suunnataan edelleen valvontaa. Tarkastuksia tehdään erillisen yhteisen tarkastuslistan mukaisesti. Tarkastuksilla kerätään tietoa myös ulkomaalaisista työntekijöistä. Mahdolliset tarkastusiskut pyritään keskittämään telinetorstaihin ja syksyllä 2015 erikseen sovittuun päivään.

Kertarakennuttajan oppaasta  informoidaan tarkastuksilla. Paikallisten rakennusvalvontaviranomaisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään huolehtimaan siitä, että kuntien rakennusvalvonnan aloituskokouksessa varmistetaan kuka on rakennuskohteen työturvallisuudesta vastaava henkilö työmaalla.

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Pölyntorjunnan valvonta

Valvontaa kohdistetaan erityisesti korjausrakentamiseen. Valvontaa voidaan tarvittaessa suunnata myös uudisrakentamiseen. Korjausrakentamistyömaille voidaan lähettää Webropol-kysely, jolla vaikutetaan suoraan pölyntorjunnan hallintatapoihin.  Valituille työmaille tehdään vastausten todentamiseksi tarkastuksia.