Työehtosopimus - Marjanpoiminnan työehdot

Sivulla kerrotaan marjojen ja muiden luonnontuotteiden keräämisestä työsuhteessa. Työsuhteessa tehtävässä marjanpoiminnassa pitää noudattaa työlainsäädäntöä ja sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.

Marjanpoiminnan työehdot 2022

Työsuhteessa työskentelevä tuki- ja huoltohenkilöstö sekä esimerkiksi marjatiloilla työskentelevät työntekijät ovat työlainsäädännön piirissä ja siten työsuojeluhallinnon työsuhde-ja työolovalvonnan piirissä.

Työsuhteessa tehtävässä marjanpoimintatyössä on noudatettava maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta sekä voimassa olevaa työlainsäädäntöä.

Maatalouden kausityöntekijän työehdot vuonna 2022

Maatalouden kausityöntekijöille on julkaistu Maatalouden kausityöntekijän työehdot 2022 -opas. Opas on suomen ja ruotsin kielen lisäksi saatavana myös englanniksi, venäjäksi ja ukrainaksi käännettynä. 

Oppaan ovat toteuttaneet Teollisuusliitto ja Maaseudun Työnantajaliitto yhteistyössä tuottajajärjestöjen, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton sekä Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistyksen kanssa.

Maatalouden kausityöntekijän työehdot vuonna 2022

Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruket år 2022

Terms of employment for seasonal workers in agriculture for 2022

Трудовые условия сезонных работников в сельском хозяйстве в 2022 году

Умови роботи сезонного сільськогосподарського працівника у 2022 році

Metsämarjanpoiminta

Metsämarjojen poimijat eivät ole pääsääntöisesti työsuhteisia, koska työsuhteelta vaadittavat tunnusmerkit jäävät täyttymättä. Jotta kyseessä olisi työsuhde, osapuolten välillä on oltava työsopimus, työtä tehdään työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. (Työneuvoston lausunnot TN 1483-10, 3.6.2010 ja TN 1458-14, 24.6.2014).

Ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden asemaa on kuvattu oikeustieteen tohtori Jaana Paanetojan muistiossa Ulkomaalaisen luonnonmarjanpoimijan asema (pdf, Edilex-uutiset 25.8.2014).

Luonnontuotteiden keruu jokamiehenoikeudella

Jokamiehenoikeudella luonnontuotteita keräävien ulkomaiden kansalaisiin sovelletaan lakia luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta (487/2021). Laki on kokonaan uusi ja astui voimaan 14.6.2021. Laissa säädetään luonnontuotteita jokamiehenoikeudella keräävien ulkomaan kansalaisten oikeudellisesta asemasta sekä kerääjien ja luonnontuotekeruualan toimijoiden keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Lakia ei sovelleta, jos luonnontuotteita kerätään työsuhteessa.

Lisätietoa aiheesta sivulla Luonnontuotteiden keruu.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?