VANHA Lähetetty työntekijä - Lähetetyn työntekijän tapaturmavakuutus

Velvollisuus tapaturmavakuuttamiseen riippuu siitä, mistä maasta lähetetty työntekijä tulee.

Tapaturmavakuutuslain perusteella työnantajan on Suomessa otettava työntekijöilleen tapaturmavakuutus työnteon alkamisesta lähtien. Laki lähetetyistä työntekijöistä ei sisällä määräystä tapaturmavakuutuslain soveltamisesta, jolloin velvollisuus tapaturmavakuuttamisesta riippuu siitä, mistä maasta lähetetty työntekijä tulee Suomeen.

EU-/ETA-maat

EU-/ETA-maiden välillä muuttavien sosiaaliturvaa säätelee EU-lainsäädäntö sosiaaliturvasta (EY:n sosiaaliturva-asetus N:o 883/2004).

Työntekijä, jonka työnantaja lähettää toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä lukuunsa, on edelleen lähtömaansa lainsäädännön alainen, jos työntekijän työskentelyn arvioitu kesto on enintään 24 kuukautta ja häntä ei lähetetä korvaamaan toista työntekijää. Työntekijälle voidaan tällöin myöntää A1-todistus. Jos EU-maasta Suomeen lähetetyn työntekijän arvioitu työskentely Suomessa on enemmän kuin 24 kuukautta, sovelletaan häneen Suomen lainsäädäntöä työskentelyn alusta alkaen.

ETA-maiden osalta työnteon arvioidun keston tulee olla vanhan asetuksen mukaisesti enintään 12 kuukautta, jolloin työntekijälle voidaan myöntää E101-todistus. Jos työnteon arvioitu kesto ylittää 12 kuukautta ylittyy, sovelletaan alusta alkaen Suomen lainsäädäntöä.

Sosiaaliturvasopimukset ja kolmannet maat

Suomi on solminut kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia, joilla on vaikutusta Suomen ja sosiaaliturvasopimusmaan välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan. Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Israelin, Kanadan, Quebecin ja USA:n kanssa.

Suomen tekemissä kahdenvälisissä sosiaaliturvasopimuksissa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa saattaa olla sääntöjä siitä, miten lähetetyn työntekijän asema määräytyy. Lisätietoa kahdenvälisistä sosiaaliturvasopimuksista sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelussa: Kansainvälinen sosiaaliturva.

Kaikki kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset eivät kata samoja etuuksia. Esimerkiksi Kanadan ja USA:n sopimukset eivät sisällä pakollista tapaturmavakuutusta. Näistä maista tuleville työntekijöille on otettava erillinen tapaturmavakuutus Suomessa.

Lähetetyn työntekijän A1- tai E101-todistus

Niistä maista, joiden kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Venäjä, Aasian maat ja useimmat Etelä-Amerikan valtiot), lähetettyyn työntekijään sovelletaan sekä lähtö- että tulomaassa omia kansallisia lainsäädäntöjä.

Jos lähetetty työntekijä tulee EU- tai ETA-maasta ja hänellä on voimassa oleva niin sanottu lähetetyn työntekijän todistus (A1 - tai E101-todistus), ei hänelle tarvitse ottaa tapaturmavakuutusta Suomessa. Todistuksen perusteena pitää olla, että henkilön on lähettänyt Suomeen  sellainen työnantaja, joka tavallisesti toimii kotimaassaan. Mikäli todistusta ei ole, työntekijään sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä ja työnantajan on otettava hänelle tapaturmavakuutus.

Jos lähetetty työntekijä on lähetetty niin kutsutusta kolmannesta maasta (ei EU- tai ETA-maasta), on hänelle otettava tapaturmavakuutus Suomessa.